Diamant voor echtpaar Kerkstra-Torn Broers uit Opheusden

Van harte!

Op maandag 3 september was het zestig jaar geleden dat de heer en mevrouw Kerkstra-Torn Broers uit Opheusden trouwden. Namens gemeente Neder-Betuwe bracht burgemeester A.J. Kottelenberg het bruidspaar felicitaties en bloemen.

Zij ontvingen ook schriftelijke gelukwensen van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima en van de Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland, de heer C.G.A. Cornielje.

Echtpaar Kerkstra-Torn Broers uit Opheusden en burgemeester Kottelenberg van Neder-Betuwe

Girbe Kerkstra (83) en Arendina Torn-Broers (80) werden beiden in de toenmalige gemeente Kesteren geboren. In 1958 trouwden zij in het Stationskoffiehuis te Kesteren dat toen dienst deed als gemeentehuis.

Zij gingen wonen in Opheusden en daar zijn zij hun hele leven blijven wonen als verhuisden ze een aantal keren. Zij kregen vier kinderen. In de loop van de jaren is de familie uitgebreid met een grote schare klein- en achterkleinkinderen.

De heer Kerkstra had in zijn werkzame leven een loodgietersbedrijf, mevrouw Kerkstra zorgde voor het gezin en werkte ook mee in het bedrijf. In 1995 namen twee zoons van het echtpaar het loodgietersbedrijf over.