Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 aangeboden

Behandeling in de raadsvergadering van 8 november

Het college van burgemeester en wethouders heeft aan de gemeenteraad van Neder-Betuwe aangeboden:

De documenten zijn ook in te zien in het gemeentehuis en zijn op verzoek verkrijgbaar.

Behandeling in raadsvergadering van 8 november

Op donderdag 8 november 2018 vindt behandeling van de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 plaats door de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering in het gemeentehuis van Neder-Betuwe.

Eerst worden de reguliere onderwerpen behandeld; daarna vindt behandeling van de begroting en meerjarenraming plaats. De agenda wordt ruim een week voor de vergadering gepubliceerd op internet en de gemeentepagina in het huis-aan-huisblad. U bent welkom op de publieke tribune. Via livestream is de vergadering dan ook te beluisteren

Algemene beschouwingen op 7 november op gemeentepagina

Op de gemeentepagina van 7 november in Het Gemeentenieuws komt een samenvatting van de algemene beschouwingen van de politieke partijen in Neder-Betuwe.