Avri: Vijf scenario's voor nieuwe afvaltarieven

18 oktober duidelijkheid over tarieven en aanbieden van blik

Het algemeen bestuur (AB) van Avri besprak op 6 september 2018 een aantal belangrijke onderwerpen. Zo zijn vijf mogelijkheden voor de tarieven voor het aanbieden van huishoudelijk afval besproken. Gemeenteraadsleden uit de 10 gemeenten uit het Avri-gebied praten deze maand tijdens een Platformbijeenkomst met elkaar over de tarieven. Het AB neemt op 18 oktober een besluit over het tarief. Dan besluit het AB ook over de wijze van blikinzameling.

Duidelijkheid over tarief

Op 18 oktober neemt het AB een besluit over het tarief voor 2019.  Het AB van Avri vindt het belangrijk dat goed afval scheiden beloond wordt. Ook willen zij rekening houden met mensen die door omstandigheden minder goed hun afval kunnen scheiden. Het tarief moet hier op aansluiten. Het AB besprak vijf varianten voor de tarieven. Deze variëren van een hoog vast tarief in combinatie met een laag variabel tarief, tot een laag vast tarief met een hoog variabel tarief. Uitgangspunt bij elk tarief is dat het huidige gemiddelde tarief van € 199,- per huishouden met niet meer dan gemiddeld € 5,- stijgt.

Milieuwinst door goed afval scheiden

De landelijke overheid heeft alle gemeenten de opdracht gegeven om er samen met hun inwoners voor te zorgen dat we veel minder restafval overhouden. De 10 gemeenten in het Avri-gebied willen een duurzame leefomgeving, voor huidige en toekomstige generaties. Daarom moeten we afval nog beter gaan scheiden. Vanaf 1 januari  2019 brengen inwoners hun restafval zelf naar ondergrondse containers. Hoe minder restafval er over blijft, hoe minder restafval verbrand moet worden; dat is winst voor het milieu. Avri blijft herbruikbare grondstoffen zoals plastic verpakkingen, papier en groente-, fruit- en tuinafval aan huis ophalen.

Blik bij glas of plastic verpakkingen?

Op 18 oktober maakt het AB een keuze over de manier van blik scheiden. Zij maakt daarbij een afweging tussen kosten, het gemak voor inwoners en het scheidingsresultaat. Er zijn meerdere manieren om blik te scheiden. Zo kan blik bij het glas of bij de plastic verpakkingen. Beide systemen hebben voor- en nadelen. Blik kan zonder veel meerkosten bij het glas. Echter, inwoners moeten er dan mee naar de glasbak. Blik samen met plastic verpakkingen verzamelen is voor inwoners gemakkelijker. Het nadeel hiervan is dat het scheiden van blik uit  plastic minder effectief is.

Luiers en incontinentiemateriaal apart verwerken mogelijk vanaf derde kwartaal 2019

Vanaf het derde kwartaal van 2019 is het voor Avri mogelijk om incontinentiemateriaal en luiers te laten verwerken. Dit is duurder dan verbranden. Begin 2019 besluit het AB of Avri gebruik gaat maken van deze mogelijkheid.

Proces ondergrondse containers op schema

De 10 gemeenten en Avri bespreken de voorlopige plaatsen van de ondergrondse containers met inwoners. Dit gebeurt tijdens Inloopbijeenkomsten. Inwoners kunnen op de voorgestelde plaatsen reageren. Alle reacties worden zorgvuldig overwogen en waar mogelijk gebruikt bij het definitief maken van de containerplaatsen. Hierna worden de containers geplaatst, zodat inwoners per 1 januari gebruik kunnen maken van de containers. Inwoners kunnen een bezwaarschrift indienen tegen de definitieve containerplaats. Kijk op www.afvalscheidenheelgewoon.nl voor data en locaties van de inloopbijeenkomsten.

Einde persbericht

Neder-Betuwe

De iinloopavonden en de informatiebus zijn in Neder-Betuwe op de volgende data en plaatsen:

  • Woensdag  3 oktober van 15.00 - 17.00 uur en van 19.00 - 21.00 uur  in en bij het gemeentehuis in Opheusden
  • Maandag 8 oktober van 19.00  - 21.00 uur  in Ons Dorpshuis in Ochten

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de plaatsen van de ondergrondse containers, kom dan naar onze inloopavonden. Heeft u vragen of wilt u meer informatie over hoe u beter afval kunt scheiden, kom dan naar onze informatiebus. Er staat een heel team voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden. Bekijk hier de mogelijke locaties van de ondergrondse afvalcontainers in Neder-Betuwe.