Schatkist van Neder-Betuwe: 2000 jaar cultuurgeschiedenis

Alle historische schatten en kansen in één poster

Op welke historische plekken en bezienswaardigheden (cultureel erfgoed) zijn inwoners uit Neder-Betuwe trots? Wat willen inwoners graag behouden en vinden ze belangrijk voor Neder-Betuwe? Het is te zien op een mooi vormgegeven gratis poster die onlangs huis-aan-huis is bezorgd.

Vele inwoners van Neder-Betuwe hebben in de afgelopen maanden verhalen van vroeger en kansen voor de toekomst verzameld. De Schatkist van Neder-Betuwe, 2000 jaar cultuurgeschiedenis, is goed gevuld.

Op de poster ‘Kansen voor de toekomst. De Schatkist van Neder-Betuwe’ staan full colour foto’s met teksten die aangeven op welke historische plekken en verhalen inwoners het meest trots zijn. Onderwerpen die volgens inwoners in de schatkist horen: de Romeinen, de dijken en uiterwaarden, de Betuwelinie, de Tweede Wereldoorlog en de Wederopbouw, de rivieren Waal en Nederrijn, natuur langs de rivieren, de strijd tegen het rivierwater, dorpskerken, oude dorpswegen, boomkwekerijen en boomgaarden, steenfabrieken, landbouw, oude boerderijen en zelfs de voormalige kerncentrale Dodewaard.

Waar is men trots op

Kansen voor de toekomst

Historische fiets- en wandelpaden bijvoorbeeld langs de Betuwelinie; restauratie van erfgoed zoals oude gemalen en kloosters; oude gebouwen woonfuncties geven; het betrekken van jongeren bij wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd (expositieruimte) zijn een greep uit de kansen die inwoners noemen.

Rijke oogst in canon van Neder-Betuwe

De historische verhalen, anekdotes en beeldmateriaal van inwoners zullen samen met bestaand materiaal later een canon (boek) gaan vormen: 2000 jaar cultuurgeschiedenis en erfgoed van gemeente Neder-Betuwe.

Combinatie met Omgevingsvisie

De onderwerpen en verhalen uit de schatkist dienen ook als inspiratie voor de Omgevingsvisie waaraan nu wordt gewerkt. Op welke wijze is cultuurhistorie te combineren met ruimtelijke vernieuwing, de kwaliteit van woningbouw of met klimaatveranderingen maar ook met promotie van het toerisme?

Het project ‘De Schatkist van Neder-Betuwe’ kreeg die naam om de geschiedenis en het erfgoed van Neder-Betuwe zichtbaar te maken en tegelijkertijd vooruit te kijken naar wat zeker bewaard en gekoesterd moet worden voor komende generaties en als inspiratie kan dienen voor nieuwe ontwikkelingen.