Ondergrondse containers: van plan naar plaatsing

Avri en de tien gemeenten –en dus ook gemeente Neder-Betuwe- werken samen met bureau Antea voor het vinden van geschikte plaatsen voor de ondergrondse restafvalcontainers.

Vinden van geschikte plaatsen voor de containers

Avri en de tien gemeenten –en dus ook gemeente Neder-Betuwe-  werken samen met bureau Antea voor het vinden van geschikte plaatsen voor de ondergrondse restafvalcontainers. De voorgestelde plaatsen moeten een goede dekking bieden over de betreffende gemeente en moeten voldoen aan 19 richtlijnen die zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Avri. De gemeente, Avri en Antea toetsen de plaatsen nauwkeurig.

De mening van u als inwoners

Gemeente Neder-Betuwe en Avri gaan graag met u in gesprek over de voorgestelde plaatsen voor de containers. Alle inwoners kregen een brief over de voorgestelde plaatsen en een uitnodiging voor de inloopbijeenkomst op 3 oktober (Opheusden) of 8 oktober (in Ochten). Zie kader hierboven.

Tijdens deze bijeenkomsten kunnen inwoners vragen stellen aan bestuurders en medewerkers van de gemeente, Avri en Antea. Via een reactieformulier kunnen de inwoners schriftelijk opmerkingen inleveren over de containerplaatsen. Dat kan ook via de website, e-mail, post of telefoon.

Bepalen van de definitieve plaatsen

Avri en de gemeente bespreken na het sluiten van de reactietermijn de opmerkingen van de inwoners over de plaatsen van de containers. De keuze voor de voorlopige plaatsen wordt dan nogmaals zorgvuldig bekeken. De argumenten en bezwaren tegen een bepaalde plaats worden afgewogen, en er wordt gekeken of een plaats moet en kan worden aangepast. Dat lukt niet altijd, bijvoorbeeld omdat een andere plaats niet beter geschikt is, maar waar mogelijk wordt er met de inwoners meegedacht.

Besluit over definitieve plaatsen

Iedereen ontvangt daarna zo snel mogelijk (maar uiterlijk zeven weken na sluiting van de reactietermijn) een brief met daarin het besluit over de definitieve plaats. Dat kan dezelfde plaats zijn als de voorgestelde plaats, maar het kan dus ook om een aangepaste plaats gaan. Tegen het besluit kunnen inwoners een bezwaarschrift indienen.

In de brief over het besluit wordt uitgelegd hoe een bezwaarschrift kan worden ingediend. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet automatisch in dat een container niet wordt geplaatst. Als later blijkt dat terecht bezwaar is aangetekend tegen een plaats en de plaats daardoor moet veranderen dan wordt de container verplaatst.

Het plaatsen van de ondergrondse restafvalcontainer

Avri werkt met aannemersbedrijf Rutte om de containers te plaatsen. Dat gaat in twee stappen:
1. Controleren op kabels en leidingen in de grond en weghalen van obstakels en/of gemeentegroen.
2. Graven van het gat (ruim 3 meter diep), het plaatsen van de betonput en tenslotte het plaatsen van de container zelf.

De graafwerkzaamheden duren ongeveer één dagdeel per ondergrondse container. Ook het plaatsen van de container duurt normaal gesproken één dagdeel. De mensen die dicht in de buurt wonen van de container krijgen van aannemer Rutte op tijd informatie over de werkzaamheden in hun buurt.

Kijk ook op www.afvalscheidenheelgewoon.nl met veel gestelde vragen en hun antwoorden over de nieuwe manier van afval aanbieden.