Meedenken over inrichting van straten in Vogelbuurt Opheusden

op 5 november tussen 14.00 en 18.00 uur

Bent u inwoner van de Vogelbuurt in Opheusden? Of komt u vaak door de straten in de buurt als u bijvoorbeeld naar de sporthal gaat of de kinderen naar school brengt? Dan bent u van harte uitgenodigd om mee te denken over het verbeteren van de inrichting van de straten en openbare ruimte in de buurt. Kom op 5 november langs tussen 14.00 en 18.00 uur in de keet op de parkeerplaats bij de speeltuin Ooievaarstraat in Opheusden!

Detail flyer Vogelbuurt

Open straten, nieuwe kansen

De waterproblematiek in de Vogelbuurt Opheusden is voor de gemeente Neder-Betuwe een belangrijke reden om aan de slag te gaan met de riolering. Er worden plannen gemaakt om het bestaande riool herstellen en een hemelwaterafvoer (HWA) riool aan te leggen. De verwachting is dat de werkzaamheden hiervoor zullen starten in het derde kwartaal van 2019.

Door de rioleringswerkzaamheden gaan de straten open en moeten ze ook weer dicht. De gemeente Neder-Betuwe grijpt deze kans aan om samen met belanghebbenden na te denken over een verbetering van de kwaliteit van de inrichting van de straten en de openbare ruimte. Met de nieuwe inrichting wil de gemeente zoveel als mogelijk rekening houden met wensen, behoeften en beleving van de inwoners van de buurt en van passanten door de buurt. 

Samen uitvogelen

De gemeente staat open voor alle ideeën en suggesties voor een verbeterde inrichting van de Vogelbuurt.  Zodat inwoners straks op een nog prettiger manier in de buurt kunnen wonen, werken, verblijven en verplaatsen. Wandelt, fietst of rijdt u wel eens door de buurt en denkt u dan: ‘Hee, dit zou beter, mooier of anders kunnen worden ingericht? Schroom niet en kom langs op 5 november om uw idee of suggestie te delen.

De gemeente hecht veel waarde aan de inbreng van inwoners en passanten van de Vogelbuurt. Daarom komen we op 5 november met een team medewerkers naar de buurt. We zitten tussen 14.00 en 18.00 voor u klaar in twee keten op de parkeerplaats bij de speeltuin aan de Ooievaarstraat. We ontvangen u met koffie, thee en lekkers en nemen de tijd voor een gesprek over hoe u de (inrichting van) de buurt ervaart en beleeft.   

Meedenken en vragen  

Wilt u graag meedenken over de inrichting van de straten en openbare ruimte in de Vogelbuurt Opheusden maar kunt u 5 november niet langs komen? Of heeft u misschien een vraag over het proces: wanneer gebeurt wat? Dan kunt uw reactie of vraag ook doorgeven op de gemeentelijke website of mailen naar fysiek@nederbetuwe.nl.

Hoe kunnen we straks de straten in de Vogelbuurt opnieuw inrichten? Laten we het samen ‘uitvogelen’ en kom langs op 5 november! Lees hier de folder.