Inspiratieavond Vrijwilligers met een Bijsluiter op 29 oktober

bij Healthclub Juliën in Lienden.

Overal zijn vrijwilligers nodig. Alleen, sommige vrijwilligers vragen iets extra’s. Bijvoorbeeld omdat ze psychisch kwetsbaar zijn. Organisaties willen de vrijwilligers die ze al hebben daar niet extra mee belasten. De Inspiratieavond Vrijwilligers met een Bijsluiter gaat over hoe organisatie en vrijwilliger tot wederzijds voordeel kunnen komen.

Bij burgerinitiatieven, in sportclubs, scholen, natuur-, welzijn-, cultuur-, zorg-, kerkelijke en andere maatschappelijke organisaties zijn vrijwilligers actief. We kunnen niet zonder hen. Fijn dat vrijwilligers zich willen en kunnen inzetten. Fijn ook als dat kan als het wat minder met hen gaat. Bijvoorbeeld omdat zij, soms tijdelijk, psychisch kwetsbaar zijn. Het goede nieuws is dat kwetsbaarheid succes niet in de weg hoeft te staan.

In feite hebben we allemaal onze eigen ‘bijsluiter’, onze zwakke punten, om rekening mee te houden. Hoe gaan we met de ‘bijsluiter’ van een toekomstige vrijwilliger om, zodat de organisatie er een fijne vrijwilliger bij krijgt? Zodat die vrijwilliger de kans krijgt om te groeien? Zodat het begrip ‘participatiemaatschappij’ in onze gemeente echt voor iedereen geldt? Met andere woorden: hoe maken we er een win-win-winsituatie van voor de vrijwilliger, de organisatie en onze gemeente? Wat zijn de ingrediënten om tot wederzijdse tevredenheid te komen?

Welzijn Rivierstroom nodigt vrijwilligerscoördinatoren en bestuurders van vrijwilligersorganisaties in Buren en Neder-Betuwe uit voor de Inspiratieavond Vrijwilligers met een Bijsluiter. Deelnemers wisselen ervaringen en tips uit; doen inspiratie en ideeën op en krijgen na afloop concrete tools mee naar huis.

De Inspiratieavond Vrijwilligers met een Bijsluiter is op maandag 29 oktober bij Healthclub Juliën, Provincialeweg 16, 4033 BR Lienden. Inloop: 19.00 uur; programma: 19.30 - 21.30.

Voorafgaand aan het leren uit de praktijk en het genereren van ideeën geeft Thea Bergstra over haar eigen ervaring als vrijwilliger met een kwetsbaarheid een theatrale presentatie Na afloop is er een drankje.

Informatie en aanmelding: Welzijn Rivierstroom, info@welzijnrivierstroom.nl, tel: 0344-602337 of kijk op www.welzijnrivierstroom.nl.