In de herfstvakantie: sportieve activiteit voor kinderen tussen 6 en 14 uit Neder-Betuwe

Voetbalvereniging Uchta en Sportvereniging Olympia starten in de herfstvakantie gezamenlijk een vitaliteitsprogramma voor kinderen tussen 6 en 14 jaar. Met de naam: ‘Leven als een prof!’ Deelnemen kost niets.

Veel inwoners in Neder-Betuwe blijven achter als het gaat om het behalen van de beweegnorm en scoren hoog  op het gebied van overgewicht. Ongezonde voeding en onvoldoende beweging zijn belangrijke factoren die daaraan ten grondslag liggen. Daar moet verandering in komen, aldus  de initiatiefnemers. Daarom zijn er in sporthal De Linie te Ochten en op sportpark De Hoeken te IJzendoorn in de herfstvakantie gezonde beweegactiviteiten en daarna voor wie dat wil een vervolg.

Gezonde leefstijl

De activiteiten zijn gericht op bewustwording bij deze doelgroep dat een gezonde leefstijl erg belangrijk is. Vitaliteit wordt vaak bestempeld als ‘voldoende sporten en bewegen’, maar er komt veel meer bij kijken dan dat alleen. Het omvat ook zaken als voeding, ontspanning, slaapkwaliteit, geluk en sociale contacten.

Leuk evenement

In samenwerking met lokale specialisten, zoals kinderfysiotherapeuten, een diëtiste en de buurtsportcoaches wordt op 25 en 26 oktober een tweedaags programma neergezet, waarin de kinderen intensief worden begeleid en zelf aan de slag gaan met de genoemde thema’s. Het wordt voor de kinderen een leuk evenement met spellen, testjes, bewegen, quizzen, zelf koken, proeven, filmpjes, et cetera. Er is zowel groeps- als individuele begeleiding.

Vervolg: kennismaking met verschillende sporten

In de weken na de herfstvakantie krijgt het project een vervolg tijdens de reguliere uren van de buurtsport. Daarin krijgen de kinderen de mogelijkheid om tot en met de eerste week van januari wekelijks kennis te maken met verschillende sporten, zoals badminton, voetbal, volleybal, turnen en free runnen, om op die manier gewend te raken aan het regelmatig sporten. In de eerste week van januari wordt het programma afgesloten met een evaluatie en een persoonlijk advies welke sport/activiteit bij het kind past.

Gratis programma

Het volledige programma is gratis en laagdrempelig, zodat alle kinderen tussen 6 en 14 jaar, ongeacht hun achtergrond, kunnen deelnemen. Het uiteindelijke doel is de leefstijl in onze gemeente duurzaam te verbeteren en het hoge percentage ziekten en overgewicht te verminderen. Daarnaast is het programma gericht op het verbinden van doelgroepen en het vergroten van de saamhorigheid. Bij gebleken succes zal het programma in aangepaste vorm worden herhaald voor volwassenen. Indien blijkt dat deelnemers om welke reden dan ook niet in staat zijn duurzaam te kunnen deelnemen aan sportactiviteiten, worden mogelijkheden gezocht om dit wel te kunnen realiseren.

Meer informatie over het programma en aanmelding vind je op de website www.levenalseenprof-nederbetuwe.nl/