Hoorzitting en inzage documenten voor aanleg rioolpersleiding tracé Andelst-Zetten (gedoogplichtprocedure Belemmeringenwet Privaatrecht)

Op vrijdag 16 november 2018 van 12.00 tot 14.00 uur is er op het Provinciehuis te Arnhem een openbare hoorzitting onder leiding van gedeputeerde mevrouw mr. C. Bieze voor het indienen van bezwaren of voor overleg met Waterschap Rivierenland.

Waterschap Rivierenland heeft de Corporate Dienst van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verzocht om oplegging van de zogenoemde gedoogplicht, als bedoeld in de Belemmeringenwet Privaatrecht, voor de aanleg van een rioolpersleiding op het tracé Andelst-Zetten. Dit verzoek is door de Corporate Dienst doorgestuurd naar provincie Gelderland. Een gedeelte van deze rioolpersleiding gaat door Neder-Betuws grondgebied, richting de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Dodewaard.

Inzage van stukken

Direct belanghebbenden zijn inmiddels op de hoogte gesteld. Overige belangstellenden kunnen de bijbehorende stukken eveneens inzien in het gemeentehuis van Neder-Betuwe te Opheusden in de periode 2 november 2018 tot en met 16 november 2018. Maak hiervoor een afspraak met team Juridische Zaken, zie contactgegevens hierna.

Hoorzitting

Op vrijdag 16 november 2018 van 12.00 tot 14.00 uur is er op het Provinciehuis te Arnhem een openbare hoorzitting onder leiding van gedeputeerde mevrouw mr. C. Bieze voor het indienen van bezwaren of voor overleg met Waterschap Rivierenland.

Meer informatie

Voor vragen kunt u terecht bij team Juridische Zaken van gemeente Neder-Betuwe, bereikbaar via telefoonnummer 14 0488 of e-mail teamjz@nederbetuwe.nl.