College-informatieavond op donderdag 11 oktober

Raadzaal gemeentehuis

Op de agenda staan de volgende punten:

Om 19.30 uur:

  • Gemeentelijk rioleringsplan

Inhoudelijke toelichting op het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP), de verschillen ten opzichte van het vorige GRP, wat we willen bereiken met het GRP en hoe deze resultaten tot stand komen.

Om 20.00 uur:

  • Handhaving APV en bijzondere wetten

Nieuw vastgesteld handhavingsbeleid APV en uitvoeringsmatrix toezicht en handhaving APV en Drank- en Horecawet


Algemene Plaatselijke Verordening afdeling 8a


Toelichting op de beperkende voorwaarden voor het schenken van alcohol door stichtingen en verenigingen met een Drank- en Horecawetvergunning.