Cliëntenraad: belangrijke schakel in zorgvuldig Leerlingenvervoer

Meedenkers zijn welkom!

In gemeente Neder-Betuwe maken zo’n 135 kinderen gebruik van Leerlingenvervoer. Een uitkomst voor kinderen en jongeren die door een handicap of door de lange afstand niet lopend of met de fiets naar school kunnen. De Cliëntenraad is een onmisbare schakel in deze belangrijke voorziening want zij zijn de extra ogen en oren.

Drie leden telt de Cliëntenraad Leerlingenvervoer Neder-Betuwe. Zij voelen haarfijn aan wat belangrijk is voor de leerlingen want zij hebben zelf een zoon of dochter die van deze voorziening gebruik maakt. Zij zijn ambassadeur voor de kinderen, adviseur voor de gemeente en informant voor andere ouders die voor hun kinderen deze voorziening nodig hebben.

Cliëntenraad en gemeentebeleid

Simone Lodder, secretaris van de Cliëntenraad: “Het is positief om als lid van de Cliëntenraad actief mee te kunnen denken over het gemeentebeleid aangaande het Leerlingenvervoer. Het is mogelijk om, zeker ook vanuit ervaringen met je eigen kind(eren) en omgeving, de gemeente daarover gericht en waardevol te adviseren.”

Maatwerk

Er zijn veel manieren om een leerling via het Leerlingenvervoer te helpen. Het is maatwerk. Meestal is de voorziening in natura: de leerling reist per bus of taxi. Een ander ontvangt een kilometervergoeding omdat het kind met eigen vervoer naar school gaat. En weer anderen krijgen een OV chipkaart voor het Openbaar Vervoer waarbij de eerste tijd met hulp van een ouder of een vrijwilliger, de reisbuddy, wordt geoefend met reizen.

Veilig en goed afgestemd Leerlingenvervoer

Simone Lodder: “Een veilig en goed afgestemd Leerlingenvervoer - met zo min mogelijk stressfactoren – is mede een voorwaarde om een schooldag en dus het leren op school goed te kunnen laten verlopen.” Dit maatwerk betekent een goede voorbereiding van alle partijen. De leden van de Cliëntenraad ontvangen de nodige informatie van de gemeente die op zijn beurt dan weer gebruik kan maken van hun ervaring en inzichten. Simone Lodder: “Een heel goede reden om je aan te sluiten bij de Cliëntenraad, en op die manier van betekenis te zijn voor een grote groep kwetsbare kinderen binnen onze gemeente.”

Meedenkers welkom

Heeft u interesse om ook deel uit te maken van de Cliëntenraad, stuur dan een mail naar leerlingenvervoer@nederbetuwe.nl of bel met de gemeente Neder-Betuwe, telefoonnummer 14 0488. U bent van harte welkom!