Beleidsregel Bestuurlijke aanpak artikel 13b Opiumwet

Op 29 oktober 2018 heeft de burgemeester de nieuwe Beleidsregel Bestuurlijke aanpak artikel 13b Opiumwet vastgesteld.

Op grond van artikel 13b Opiumwet is de burgemeester bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang indien in woningen of lokalen dan wel in of op bij woningen of zodanige lokalen behorende erven een middel als bedoeld in lijst I of II wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is (lees: drugshandel/drugscriminaliteit). Hoe met deze bevoegdheid wordt omgegaan is vastgelegd in de Beleidsregel Bestuurlijke aanpak artikel 13b Opiumwet. De volledige inhoud van deze regel is terug te vinden op Overheid.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw E. Coopmans, beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid, telefoonnummer 14 0488.