Agenda

Beeldvormende avond op 1 november; raadsvergadering op 8 november.

Beeldvormende avond op 1 november (Raadzaal, 19.00 uur)

Op de agenda staat onder meer: raadsspreekuur, presentatie provinciaal toezicht, zienswijze Veilig Thuis, begroting 2019.

Vervallen: De oorspronkelijk geplande beeldvormende avond van 30 oktober gaat niet door.

Raadsvergadering op 8 november (let op, gewijzigd tijdstip: 19.30 uur)

Onder meer komen aan de orde: Begroting 2019 en Meerjarenraming 2020-2022. Deze is elders op de gemeentelijke website te vinden.

Welkom op de publieke tribune om de discussie te volgen. De vergaderstukken staan (of zijn binnenkort te vinden) op onze gemeentelijke website (kies ‘Politieke agenda’ in groene balk bovenaan en vervolgens op de datum van de vergadering). De vergaderingen zijn via livestream te beluisteren.