Afval scheiden heel gewoon

Een nieuwe rubriek voor de komende maanden. Over afval scheiden. Met informatie en tips.

1 januari: nieuw systeem

Voor de meesten van u verandert op 1 januari 2019 de manier van afval inzamelen. De kliko voor restafval wordt de kliko voor het plastic die – net als de kliko voor oud papier en die voor groenten-, fruit- en tuinafval - op gezette tijden huis aan huis wordt geleegd. Restafval brengen de meesten van u straks zelf naar de ondergrondse container. Op die manier gaan we als inwoners van de tien Avri-gemeenten, waaronder Neder-Betuwe, zorgen voor een meer duurzame leefomgeving. Voor de huidige en toekomstige generaties.

Logo Afval Scheiden Heel Gewoon

Waardevolle grondstoffen

In veel afval zitten nog veel waardevolle grondstoffen voor hergebruik. Daarom is het goed om het afval nóg beter te scheiden. Dan blijft er minder restafval over dat verbrand moet worden. Goed voor het milieu dus! Vanaf deze week voorlopige elke week tips voor het scheiden van informatie en vragen & antwoorden.

Tips

Vraagt u zich ook wel eens af hoe u uw afval nog beter kan scheiden om minder restafval aan te bieden? Onze beste tips voor minder restafval zijn:

  • Gooi echt álle snijafval en álle schillen van groente of fruit in de gft-container. Dit afval is nat en zwaar. En kan ook nog eens zorgen voor een vieze geur in de restafvalzak. Wist u dat restjes en botjes van vlees, graten en huid van vis, volle koffiefilters en uitgebloeide bossen bloemen gewoon bij het gft mogen? Let op de hoeveelheid eten die u maakt, zodat u geen etensresten hoeft weg te gooien.
  • Gebruik in de keuken een grote prullenbak voor plastic verpakkingen en drinkpakken en een kleine bak voor restafval. Per 1 januari gebruikt u de ondergrondse container voor restafval en daar past straks een kleine afvalzak van 30 liter in. Dat is het formaat pedaalemmerzak, of een halfvolle (standaard) huisvuilzak.
  • Breng regelmatig een bezoek aan de milieustraat. Veel afval kan zonder extra kosten naar de milieustraat. Nu belandt elk jaar maar liefst 27 kilogram per inwoner aan metalen, apparaten, hout, puin en tapijt bij het restafval.
  • Gooi echt álle kleding en textiel in de textielcontainer. Dus ook schoenen en riemen. Ook als het versleten is of een vlekje heeft. Kleding die niet opnieuw kan worden gedragen, krijgt een tweede leven in poetslappen, matrassen, autostoelen of garen.
  • Haal geen onnodig afval in huis. Kies voor navulverpakkingen. En voor producten die los beschikbaar zijn, zoals groenten en fruit zonder verpakking. Gebruik een boodschappentas of vouwkrat.
  • Lever elektrische apparaten in bij de winkelier waar u de nieuwe koopt. Zij zijn wettelijk verplicht deze kosteloos in te nemen.

Meer tips voor beter afval scheiden en afval vermijden vindt u op www.afvalscheidenheelgewoon.nl. Op www.avri.nl vindt u de Afvalwijzer waar u per afvalsoort kunt zien in welke bak het hoort.

Wordt vervolgd…

Welkom in de Avri-bus op de jaarmarkt in Opheusden

Avri infobus
Welkom in de AVRI-bus op de jaarmarkt in Opheusden op woensdag 24 oktober en donderdag 25 oktober. De locatie is de Dorpsstraat. Medewerkers van Avri en van de gemeente beantwoorden graag uw vragen op het gebied van afval scheiden.