Afval scheiden heel gewoon

Deze keer: tips over het scheiden van groenten-, fruit- en tuinafval en plastic verpakkingen en drinkpakken

Tips voor het scheiden van groenten-, fruit- en tuinafval

 • Doe het afval zo droog mogelijk in de bak. Laat vochtige restjes eerst uitlekken.
 • Wikkel restjes en botjes van vlees of vis eerst in een dunne krant.
 • Leg lege eierdozen, stro of een dunne krant op de bodem. Zo plakt het gft-afval niet vast of bevriest het niet.
 • Zet de deksel een stukje open, bijvoorbeeld met een houtje. Door de verse lucht vermindert de stank in de container. Dat werkt echt!
 • Lavendel bestrijdt de stank en maden.
 • Etensresten (gekookt, gebakken, rauw), aardappelschillen, koffiedik en koffiefilters horen ook bij het groente-, fruit- en tuinafval.
 • Bij warm weer: Zet de container niet in de volle zon.
 • Bij vorst: Zet de container op een vorstvrije of beschutte plek. En zet de container zo laat mogelijk aan de weg, zodat de inhoud geen kans krijgt om vast te vriezen.
 • Tenslotte: Maak de container regelmatig schoon met water en indien nodig met groene zeep of soda. Geen reinigingsmiddelen met chloor. Laat de bak goed drogen.

Scheiden van plastic verpakkingen en drinkpakken

 • Zorg ervoor dat verpakkingen zo schoon mogelijk de bak of zak ingaan. Spoel bakjes af met een sopje dat u toch heeft staan.
 • Stop lege verpakkingen niet vol met plastic afval. Dit kan het recyclebedrijf niet goed van elkaar scheiden.
 • Doppen en deksels mogen blijven zitten.
 • Drinkpakken en plastic verpakkingen mogen samen in de container. Het is daarom handig om hiervoor in de keuken een grote prullenbak te gebruiken. Voor het restafval kunt u een kleine(re) bak gebruiken.
 • Goed scheiden van plastic verpakkingen is soms moeilijk. Check bij twijfel de afvalwijzer van Avri.
 • Plasticfolie met een metaallaagje, zoals sommige chips-, koffie-, saus-, soep- of kruidenmixverpakkingen, horen bij het restafval. Het aluminiumlaagje kan niet gescheiden worden van het plastic, waardoor het plastic niet te recyclen is.
 • Drinkpakken met een aluminiumlaagje mogen wel bij het pd-afval omdat hierbij karton en aluminium niet zijn samengesmolten en het recyclebedrijf deze twee laagjes wel kan scheiden.

Logo Afval Scheiden

Doe de Afvalquiz!

Meer tips voor beter afval scheiden en afval vermijden vindt u op www.afvalscheidenheelgewoon.nl. Op www.avri.nl vindt u de Afvalwijzer waar u per afvalsoort kunt zien in welke bak het hoort.

Hoe goed bent u in het scheiden van afval? Doe de Afvalquiz. Kijk op www.avri.nl.

Welkom in de Avri-bus op het plein in Dodewaard

Avribus
Welkom in de AVRI-bus op het plein in Dodewaard op woensdag 7 november vanaf 16.00 uur tot 20.00 uur. Medewerkers van Avri en van de gemeente beantwoorden graag uw vragen op het gebied van afval scheiden.