Week van de Pleegzorg: pleegouder zijn iets voor u?

Wethouder Hans Keuken (Jeugd) bezocht deze week een pleeggezin in Kesteren.

Hij deed dat in het kader van de landelijke Week van de pleegzorg 2018. Met deze actieweek wordt aandacht gevraagd voor het belang van pleegzorg en worden nieuwe pleegouders gezocht. Wethouder Keuken zal aankomende tijd vaker pleeggezinnen in Neder-Betuwe bezoeken.

Wethouder Hans Keuken: “Er zijn in Neder-Betuwe gezinnen die kinderen voor korte of langere duur opvangen. Deze pleeggezinnen zijn we dankbaar. Het is helaas een groot gemis als ouders hun kind missen, maar het is soms een groot goed dat een kind tijdelijk bij een pleeggezin kan wonen. Zo kunnen kinderen - zo dicht als mogelijk bij hun eigen thuis - een tijd(je) opgroeien zodat ze hun eigen vriendjes houden en hun eigen school of sportclub kunnen blijven bezoeken."

Kinderen moeten zorgeloos kunnen opgroeien, in hun eigen gezin. Dat vinden we allemaal. Maar soms kunnen kinderen voor een korte of langere tijd niet thuis wonen. Door uiteenlopende redenen. Voor deze kinderen wordt gezocht naar een plek in een pleeggezin. Een gezin waar ze in een gewone gezinssituatie terecht kunnen en waar ze zich thuis voelen. Voor een paar maanden, een paar jaar of voor één of twee weekenden in de maand, of twee dagen in de week.

Tekort aan pleeggezinnen

Er is een groot tekort aan pleeggezinnen. Daarom willen wij aandacht vragen voor pleegzorg voor kinderen in de buurt. Op dit moment zijn er in Nederland ruim 23.000 pleegkinderen. Deze kinderen zijn tussen de 0 en 21 jaar. Soms kunnen ze tijdelijk niet thuis wonen, soms is dat voor langere tijd. Daarnaast staan nog ruim veel kinderen op een wachtlijst. 

Wat doet een pleegouder?

Als pleegouder vangt u kinderen of jongeren op. U biedt ze een stabiele basis waar ze (tijdelijk) mogen opgroeien. Tot ze weer teruggaan naar hun ouders, of zelfstandig gaan wonen. Ook deelt u de opvoedtaak met de ouders, of het pleegkind nu tijdelijk of voor langere tijd bij u verblijft. De inzet is dat de eigen ouders de opvoeding weer op zich nemen als dat kan. Pleegouders staan er overigens nooit alleen voor. Zij kunnen altijd rekenen op persoonlijke begeleiding en ondersteuning van een pleegzorgorganisatie.

Wilt u pleegouder worden of meer informatie over pleegzorg?

Mensen die meer informatie willen over pleegzorg of interesse hebben om pleegouder te worden, kunnen terecht op www.supergewonemensengezocht.nl of www.ikwilpleegouderworden.nl. Het zou zomaar een kind uit de buurt kunnen zijn.