Wat vinden inwoners Dodewaard van openbare ruimte?

Hoe beleven de inwoners van de gemeente Neder-Betuwe het beheer van de openbare ruimte in hun woonwijk? Deze vraag staat centraal tijdens de belevingsschouw die BTL-advies in opdracht van de gemeente Neder-Betuwe uitvoert in Dodewaard tussen 26 november en 17 december.

Waarom onderzoek?

Het doel van de zogeheten ‘schouw’ is om het beheer van de openbare ruimte beter af te stemmen op de beleving van bewoners. Onder openbare ruimte wordt groen, wegen en fietspaden, speeltuinen en verlichting verstaan. Wethouder Stefan van Someren: “Het gaat erom dat inwoners zich prettig voelen in de openbare ruimte. We willen de objectief meetbare normen meer loslaten waardoor er nog meer ruimte ontstaat voor de wensen van inwoners, bijvoorbeeld per wijk.”

Straat

Studenten onderzoeken en presenteren resultaten

De belevingsschouw in Dodewaard is een afstudeeropdracht van studenten die past binnen de ontwikkeling van de gemeente Neder-Betuwe tot participatiegemeente. De gebruiker van de openbare ruimte krijgt hierin een steeds prominentere rol. Om de doelen van de gemeente en de wensen van haar inwoners bij elkaar te brengen heeft de gemeente de Integrale Visie op de Openbare Ruimte opgesteld. De studenten zullen de voorlopige resultaten van het onderzoek presenteren tijdens een openbare college-informatieavond op 13 december.

Hoe?

De belevingsschouw wordt uitgevoerd door middel van een ‘veldonderzoek’. Bewoners van Dodewaard worden op verschillende plekken gevraagd naar hun beleving van de openbare ruimte. De vragenlijst zal rond de 5 minuten per persoon in beslag nemen en voor de representativiteit worden er 350 mensen van verschillende leeftijdsgroepen  geënquêteerd. Eind januari worden de definitieve resultaten van de schouw met de gemeente Neder-Betuwe gedeeld.

“De publieke buitenruimte heeft ontzettend veel invloed op onze gemoedstoestand. Zo kan het lopen door een natuurlijk park een prettig gevoel oproepen, terwijl hetzelfde park in de nacht met storm een onbehagelijk gevoel geeft. Daarom moet bij het beheer van de openbare ruimte niet alleen gekeken worden naar beeldkwaliteit, maar ook naar beleving. Vanuit deze overtuiging voeren we de belevingsschouw uit. De resultaten dienen als input voor beleid en beheerplanning van de gemeente”, legt Dirk-Jan Heil, projectleider bij BTL Advies uit.