Uitvogelen in de Vogelbuurt: participatie in uitvoering

Op maandag 5 november

Maandag 5 november hebben zo’n 40 bewoners en voorbijgangers ideeën en verbeterpunten meegegeven voor een herinrichting van de openbare ruimte in de Vogelbuurt aan wethouder Stefan van Someren en medewerkers van de gemeente Neder-Betuwe.

Gesprekken vonden plaats in twee schaftketen die speciaal waren ingericht met kaart- en beeldmateriaal voor het ‘Uitvogelen in de Vogelbuurt’. De signalen en verbeterpunten die uit de gesprekken naar voren kwamen gaan helpen om een goed ontwerp te maken voor de herinrichting van de openbare ruimte in de Vogelbuurt.

Uitvogelen

Uitvogelen

Uitvogelen