Uitnodiging tot indienen voorstel zonne-energieproject

Gemeente Neder-Betuwe nodigt inwoners en ondernemers uit om voorstellen in te dienen voor een zogenoemd zonneveld. Na beoordeling en toetsing kan het college een samenhangend besluit nemen voor de uitvoering van deze zonneprojecten.

Op 8 februari 2018 stelde de gemeenteraad van Neder-Betuwe de gemeentelijke Klimaatnota vast met de kaders voor grootschalige energieprojecten voor onder andere zonne- en windenergie.

Klimaatbeleid t/m 2020: 20 hectare zonneprojecten

Voor de periode tot en met 2020 is het doel om 20 hectare zonneprojecten te hebben waarbij de omvang van één zonneproject netto circa 5 hectare is. Er zijn voorwaarden vastgesteld voor de ruimtelijke aspecten, de uitvoering, de haalbaarheid, de inpassing en participatie.

Zonnepanelen

Inschrijving projecten

Gemeente Neder-Betuwe nodigt belangstellenden uit om voorstellen voor een zonneveld in te dienen. Diverse marktpartijen hebben zich al bij de gemeente gemeld met concrete voorstellen; zij hebben inmiddels een brief ontvangen om het voorstel officieel in te dienen.

Toetsing

De Regiekamer van de gemeente beoordeelt en toetst de voorstellen waarbij wordt gelet op de wenselijkheid, de ruimtelijke impact en of het project kansrijk is. En ook of derden mee kunnen doen. Burgemeester en wethouders besluiten uiteindelijk aan welke plannen zij medewerking verlenen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het voorgaande, neem dan contact op met Peter van den Berg, adviseur van de gemeente Neder-Betuwe. Tel. 140488 of e-mail pberg@nederbetuwe.nl.