School & Jobs: goede aansluiting van de lessen met de werkvloer

Ruim 250 vierdejaars VMBO-studenten van de drie Kesterense scholen zijn op bezoek geweest bij bedrijven en organisaties.

“Wie weet, ben ik misschien wel jouw toekomstige werkgever.” - “Later kom ik misschien wel bij u werken.” Deze maand zijn wellicht veel van dit soort gesprekken gevoerd toen ruim 250 vierdejaars VMBO-studenten van de drie Kesterense scholen op bezoek waren bij bedrijven en organisaties tijdens de activiteit ‘School & Jobs’.

School & Jobs
De drie leerlingen links waren op bezoek bij gemeente Neder-Betuwe waar ze kennismaakten met de verschillende werkvelden in het gemeentehuis.

Deze bezoeken maken onderdeel uit van een breder project om de keuze van de VMBO-scholieren voor beroepsonderwijs beter te laten aansluiten op de vraag vanuit het bedrijfsleven naar specifiek geschoolde medewerkers. Uit een enquête die gemeente Neder-Betuwe in 2015 onder ondernemers hield bleek daaraan behoefte. Inmiddels sluiten de opleidingen beter aan, zijn de stages op maat en brengen studenten van Pantarijn, Helicon en Van Lodensteincollege met regelmaat een bezoek aan bedrijven en organisaties. Zien hoe het er op de werkvloer aan toe gaat motiveert bij het kiezen van een (beroeps)richting in het vervolgonderwijs.