Over de datum in beschikking en advertentie

Avri leverde op donderdag 15 november brieven (beschikkingen) aan inwoners aan bij de post met daarin het besluit over de plaatsen waar verzamelcontainers (rest)afval in Neder-Betuwe komen. Ook staat elders in deze krant een advertentie. In deze brieven en in de advertentie staat nog de datum van 1 januari 2019 maar deze is inmiddels gewijzigd.

Het gaat hier om een deel van de containers, nog niet alle. In de brieven en in de advertentie staat nog de datum van 1 januari 2019  waarin de gewijzigde manier van afval inzamelen een feit wordt. Bij aanlevering op 15 november van brieven en tekst klopte dat toen nog. Maar nu niet meer want de volgende dag – op 16 november – werd besloten dat de nieuwe manier van afval inzamelen tot een nader te bepalen datum is uitgesteld. De brieven en advertenties waren toen al verwerkt. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Overzicht

Wilt u weten over welke plaatsen al een besluit is genomen waar restafvalcontainers komen, kijk dan op www.afvalscheidenheelgewoon.nl. Wilt u dit overzicht liever per post ontvangen? Dat kan. Bel naar het klantcontactcentrum van Avri, tel. 0345–585353.

Over de plaats van de verzamelcontainer waar u met uw eigen huishouden gebruik van gaat maken voor het aanbieden van restafval ontvangt u persoonlijk een brief. Let op: Niet alle plaatsen worden tegelijk vastgesteld. Zodra meer plaatsen zijn vastgesteld worden deze op dezelfde manier bekend gemaakt, via brieven en een publicatie in de krant.