Ontwerp-plan snelheidsremmende maatregelen In ’t Land en Hamsestraat (gedeeltelijk) Opheusden

U kunt vanaf 16 november 2018 gedurende 2 weken uw schriftelijke reactie schriftelijk sturen.

Regelmatig hebben wij klachten ontvangen over de snelheid van het verkeer op de weg In ’t Land. In ons Neder-Betuws Verkeer- en Vervoerplan is daarom bepaald dat de weg een maximumsnelheid van 30 km/u. moet krijgen. Ook voor (een deel van) de Hamsestraat geldt dat wij de maximumsnelheid willen verlagen naar 30 km/u. Deze snelheid geldt ook al voor het eerste gedeelte, vanaf de Burg. Lodderstraat.

Wij hebben daarom een plan gemaakt om (snelheidsremmende) maatregelen te nemen aan de weg In ’t Land en een deel van de Hamsestraat. Dit moet zorgen voor een lagere snelheid van het verkeer en daarmee een verbetering van de verkeersveiligheid. De tekening kunt u via deze link bekijken.

Ontwerp-plan

Er is sprake van een ontwerp-plan. U kunt vanaf 16 november 2018 gedurende 2 weken uw schriftelijke reactie schriftelijk sturen aan burgemeester en wethouder van Neder-Betuwe, postbus 20, 4043 ZG Opheusden. E-mailen kan ook naar: info@nederbetuwe.nl.

Na de bovengenoemde 2 weken nemen wij een definitief besluit of wij het plan (al dan niet gewijzigd) gaan uitvoeren. Daarbij betrekken wij met name de ontvangen reacties.