Koninklijke onderscheiding voor Rini Schuiling uit IJzendoorn

Op 3 november ontvangen.

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft op 11 september 2018 aan de heer C. Schuiling uit IJzendoorn de Koninklijke Onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’ verleend. Op zaterdagvond 3 november 2018 ontving de heer Schuiling uit handen van burgemeester A.J. Kottelenberg van Neder-Betuwe de versierselen die behoren bij deze onderscheiding.

KO Rini Schuiling

KO Rini Schuiling
Een KO voor Rini Schuiling tijdens het jubileumfeest van de 40-jarige Rommelmarkt IJzendoorn (foto’s: Foto Van Beek Dodewaard)

Inzet voor het dorp IJzendoorn

De heer Rini Schuiling (61) is onderscheiden voor zijn enorme inzet voor de samenleving van IJzendoorn. Sinds 1978 is hij bestuurslid van Vereniging en Stichting Ons Tehuis, eerst vijf jaren als commissielid voor de bouw en inrichting van dit dorpshuis Van 1983 – 1993 was hij bestuurslid en sinds 1993 tot heden is hij penningmeester. In al die jaren is hij lid van de Rommelmarktcommissie.

Sinds 1973 is hij lid van voetbalvereniging Uchta, eerst als speler, later als elftalleider en lid van de Technische Commissie en sinds 1988 als bestuurslid en vrijwilliger. In 1970 richtte hij de IJzendoornse Motorclub op, nu bekend als ‘Kabeltje Strak’, in de beginjaren met de naam De Wielewaal. Hij is ook hier penningmeester. Sinds 2002 is hij vrijwilliger bij IJsclub De Hoeken te IJzendoorn. Hij is ook lid van de stuurgroep Huis van IJzendoorn.