In memoriam: Gerrit van Riemsdijk

Overleden op 2 november 2018 op 92-jarige leeftijd in zijn woonplaats in Liechtenstein

Het bestuur van vereniging dorpshuis ‘Ons Tehuis’ te IJzendoorn vernam met ontroering het droevige bericht dat de heer Gerrit van Riemsdijk op 2 november 2018 op 92-jarige leeftijd in zijn woonplaats in Liechtenstein is overleden. Dit bericht was net zo onverwacht als het bericht dat wij eind vorig jaar ontvingen dat de heer Van Riemsdijk het dorp IJzendoorn een forse gift van 1 miljoen Zwitserse Franken schonk.

De heer Gerrit van Riemsdijk hebben wij via zijn kinderen leren kennen als een zeer sterke persoonlijkheid. Zijn karakter is gevormd in de periode in en na de Tweede Wereldoorlog, waarin hij onder minder goede omstandigheden een eigen koers is gaan varen. Deze sterke wil en zijn ondernemersgeest leidde naar een succesrijke carrière in het bankwezen.

Een aantal bestuursleden had het genoegen om de heer Van Riemsdijk in februari van dit jaar in Liechtenstein te ontmoeten. Wij waren in de gelegenheid om hem te bedanken namens de gemeenschap van IJzendoorn en aan hem mede te delen dat het nieuwe dorpshuis zijn naam zal dragen. Tijdens het bezoek werden ook herinneringen opgehaald uit zijn IJzendoornse tijd. Ondanks zijn kwakkelende gezondheid  heeft hij tijdens deze ontmoeting een onvergetelijke indruk bij ons achter gelaten; in zijn humor herkenden wij zijn Betuwse afkomst.

Wij hadden de hoop dat wij de heer Van Riemsdijk nog zouden kunnen ontvangen in het nieuwe dorpshuis dat met deze gift wordt gefinancierd. Dat heeft helaas niet zo mogen zijn.

Het bestuur zal in zijn geest blijven handelen en onze belofte aan hem, de bouw van het Gerrit van Riemsdijkhuis, met verve inlossen. Zijn naam zal in zeer dankbare herinnering blijven.

Wij wensen zijn echtgenote, de kinderen en overige familieleden alle sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Het bestuur van ‘Ons Tehuis’ IJzendoorn