“Ik? Ik een mantelzorger?”

Gemeente Neder-Betuwe houdt binnenkort een enquête onder mantelzorgers en vrijwilligers. Elk huisadres ontvangt hierover binnenkort post.

De titel boven dit artikel is misschien wel op u van toepassing. Want heel veel mensen zijn mantelzorger maar hebben dat zelf niet eens in de gaten. Misschien slaat het wel op u.

Wanneer bent u dan een mantelzorger? Als u hulp geeft aan iemand. Niet omdat u een hulpverlenend beroep hebt, maar omdat u een familielid, vriend of vriendin of de buren langdurig en vaak intensief helpt. En dan hebben we het niet over de gebruikelijke hulp die je elkaar biedt als huisgenoot of familie of als goeie buur.

Bij mantelzorg gaat het om hulp bieden zodat die ander zich kan redden, thuis kan blijven wonen en deelnemen aan de samenleving. Allemaal zaken die niet mogelijk zouden zijn als de betreffende mantelzorger niet regelmatig zou helpen.

Binnenkort post over enquête

Gemeente Neder-Betuwe houdt binnenkort een enquête onder mantelzorgers en vrijwilligers. Elk huisadres ontvangt hierover binnenkort post.

Uitgelicht