Iets organiseren tijdens de jaarwisseling? Meld het op tijd!

Hebt u of heb jij een idee om iets te organiseren op 31 december en/of 1 januari? Meld dat dan bij de gemeente vóór 16 november a.s.

In sommige gevallen is er een vergunning of ontheffing nodig. Dat geldt voor initiatieven van bedrijven, instellingen, inwoners of buurtverenigingen wanneer er activiteiten georganiseerd worden op openbare plaatsen of – gebouwen en op of aan de weg. Denk aan ontheffing sluitingstijd horecabedrijf, schenktijden alcohol etc.

Op aanvragen die na 16 november binnenkomen, kan geen toestemming volgen.

Horecaondernemers en verenigingen ontvangen hierover een brief met antwoordformulier. Mocht u deze onverhoopt hebben gemist, kunt u een exemplaar aanvragen.

Meer informatie

Bij team Vergunningverlening & handhaving, de heer J. Vermeer of mevrouw M. Guiljam.

Kalender