Gemeente Neder-Betuwe werkt aan plan voor goede huisvesting en registratie arbeidsmigranten

De schatting is dat er binnen de gemeentegrenzen van Neder-Betuwe zo’n 2000 tot 2500 arbeidsmigranten verblijven.

Hun verblijfplaatsen zijn veelal onbekend net als hun aantal. Maar de schatting is dat er binnen de gemeentegrenzen van Neder-Betuwe zo’n 2000 tot 2500 arbeidsmigranten verblijven. Vaak ontbreekt het hun aan goede huisvesting en meestal zijn zij niet bij de gemeente geregistreerd. Om dit zoveel als mogelijk goed en humaan te regelen is gemeente Neder-Betuwe aan de slag om in samenspraak met werkgevers, uitzendbureaus, huisvestingsorganisaties en bestuurders in de regio een beleidsplan voor goede huisvesting op te stellen dat ook aan de inwoners wordt voorgelegd. Over dit plan neemt de gemeenteraad in oktober 2019 een besluit.

Verantwoordelijk wethouder Nees van Wolfswinkel: “Deze mensen kunnen wij economisch niet missen. Zij zorgen ervoor dat de bedrijven voldoende personeel hebben en daarmee dat het goed gaat in onze gemeente. Het is onze plicht om ervoor te zorgen dat deze arbeidsmigranten op een fatsoenlijke en veilige manier gehuisvest zijn. Dit moet goed geregeld worden. Op een dusdanige manier dat de woningmarkt voor de inwoners van Neder-Betuwe niet wordt verstoord. Want de woningbehoefte is groot, vooral onder senioren en jongeren. Met dit beleid voor huisvesting arbeidsmigranten – waarvoor we een aantal pilots starten – ondervangen we dat in dezelfde woningvijver wordt gevist.”

Wethouder Van Wolfswinkel
Wethouder Nees van Wolfswinkel

Matras voor 8 euro per nacht

Op de plaatsen die inmiddels wel bekend zijn, kwam de gemeente schrijnende situaties tegen. Schuren met hele series matrassen op de grond die verhuurd werden voor 8 euro per matras per nacht. Of kleine ruimten die niet veilig zijn. Maar ook geen registratie omdat malafide organisaties dat onwenselijk vinden. Dat alles wil Neder-Betuwe tegengaan.

Goede voorzieningen en registratie

Met hoofdzakelijk de Neder-Betuwse werkgever als huisvesters, op eigen terrein of op aangewezen locaties, moeten er legale en fatsoenlijke voorzieningen komen om te wonen en ook deel te kunnen nemen aan de samenleving. En met een goede registratie en controle neemt het comfort voor de mensen toe en is de veiligheid van zowel deze werklieden als de inwoners meer gewaarborgd.

Meebetalen aan voorzieningen

Van Wolfswinkel: “Het bijkomende voordeel is dat wanneer deze mensen staan ingeschreven er controle en begeleiding kan plaatsvinden en dat zij ook meebetalen voor alle voorzieningen, net zoals onze inwoners dat doen. Dat is logisch en ook eerlijk.” Wie langer in de gemeente verblijft, komt in de zogenoemde Basisregistratie Personen (bevolkingsregister) te staan en betaalt belasting. Wie korter dan vier maanden hier werkt registreren wij apart; dan wordt per nacht toeristenbelasting geheven. Deze opbrengsten komen dan terug in de gemeentekas.

Goede initiatieven

Door diverse werkgevers wordt al goed meegedacht en meegewerkt. Ook zijn er diverse initiateven voor goede huisvesting en er is goed contact met beheerders van woonvoorzieningen en met makelaars. De plannen worden nu verder uitgewerkt waarbij de inbreng van de inwoners een belangrijke plaats zal gaan innemen. Naar verwachting wordt het voorstel in oktober 2019 aan de gemeenteraad voorgelegd voor het definitieve besluit.