College-informatieavond 15 november

Donderdag 15 november in het gemeentehuis, raadzaal

  • 19.30 uur Algemene Verordening Gegevensbescherming

Informatie over de status en de planning van de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarbij geeft de Functionaris Gegevensbescherming een korte toelichting op haar rol.

  • 20.15 uur Arbeidsmigranten

Informatie over de aanpak van het voor de problematiek huisvesting arbeidsmigranten. Via een presentatie wordt ingegaan op de aard en de omvang van het probleem, de maatregelen die nodig zijn om huisvestingslocaties in beeld te krijgen en te houden en de noodzakelijke beleidsvorming.

  • 21.00 uur Stand van zaken Beschermd Wonen

Informatie over en opbrengst van de lokale pilot ‘Woonopgave uitstroom Beschermd Wonen Rivierenland.’ Stand van zaken en voortgang regionaal traject ‘Samen Dichtbij’, inclusief sluitende aanpak voor psychisch kwetsbare inwoners.


Lees hier de achterliggende stukken.