Algemene beschouwingen politiek in verband met begroting 2019

Lees de algemene beschouwingen van SGP, PvdA, Gemeentebelangen, CDA, VVD en ChristenUnie

Op donderdag 8 november 2018 vergadert de raad over de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022.

Lees hier de algeme beschouwingen van de politieke partijen: SGP, PvdA, Gemeentebelangen, CDA, VVD en ChristenUnie.

Klik hier voor de agenda van de raad en de bijbehorende achterliggende stukken.