15 tot 20% ondergrondse containerplaatsen gewijzigd na reactie inwoners

Tijdens 27 inloopbijeenkomsten konden inwoners reageren op de voorgestelde containerplaatsen.

De meeste inwoners in de 10 Avri-gemeenten brengen – op een nog bekend te maken datum - volgend jaar hun restafval naar ondergrondse containers. Voordat de definitieve containerplaatsen werden aangewezen, zijn deze aan de inwoners voorgelegd. Reacties van inwoners leidden ertoe dat gemiddeld 15 tot 20% van de containerplaatsen zijn gewijzigd. Sommige inwoners maken alsnog bezwaar tegen de definitieve containerplaatsen.

De gemeenten, Avri en een gespecialiseerd bureau bekeken alle reacties over de containerplaatsen Op verzoek van inwoners komen er containers bij. Het gaat om zo'n 60 extra ondergrondse restafvalcontainers, bijvoorbeeld in wijken waar mensen slecht ter been zijn. Enkele containerplaatsen zijn nog in behandeling. In Neder-Betuwe en Tiel zijn de plaatsen nog niet definitief, inwoners ontvangen deze maand een brief met de definitieve containerplaatsen.

Persoonlijke benadering

Tijdens 27 inloopbijeenkomsten konden inwoners reageren op de voorgestelde containerplaatsen. De gemeenten en Avri kozen voor deze  persoonlijke benadering zodat uitgebreid in gesprek kon worden gegaan met inwoners, immers zij kennen hun buurt het beste. Tijdens de bijeenkomsten werden meer dan 2.600 gesprekken gevoerd. Inwoners konden overigens ook online reageren op de voorgestelde plaatsen.

Bezwaren opnieuw bekeken

De Avri-gemeenten vinden het belangrijk dat bezwaren goed tegen het licht worden gehouden. Er kan namelijk altijd iets over het hoofd zijn gezien, vandaar ook de mogelijkheid van hoorzittingen in de bezwaarprocedure. Inwoners die een bezwaarschrift indienen kunnen op hun verzoek een persoonlijke toelichting geven. In de tussentijd gaat het plaatsen van de containers wel door. Twee inwoners vroegen de voorzieningenrechter om de plaatsing van een container tegen te houden. Een inwoner uit Geldermalsen werd niet in het gelijk gesteld, de container wordt daarom geplaatst. In het geval van de inwoner uit Culemborg achtte de rechter een alternatieve plaats mogelijk. De container wordt vooralsnog niet geplaatst totdat de bezwaarprocedure is afgehandeld en de rechter zich hierover heeft uitgesproken.