Zorg- en welzijnsorganisaties en gemeente Neder-Betuwe ondertekenen Convenant Netwerkoverleg voor optimale samenwerking

op donderdag 17 mei

Op donderdag 17 mei is het Convenant Netwerkoverleg ondertekend door wethouder Hans Keuken en vertegenwoordigers van diverse organisaties die in Neder-Betuwe werkzaam zijn op het gebied van zorg en welzijn. De overeenkomst heeft als doel om via bijeenkomsten elkaar te ontmoeten, buiten de reguliere werkcontacten om, complexere zaken en ontwikkelingen te bespreken en van elkaar te leren. Dit komt ten goede aan de zorg voor inwoners, van jong tot oud.

In zijn welkomstwoord gaf wethouder Hans Keuken aan: “Inwoners die zorg nodig hebben, moeten kunnen rekenen op professionele hulp. Dat is meestal maatwerk en vergt een goede afstemming. Dat geldt ook voor het onderwerp welzijn, bijvoorbeeld op scholen, in het jongerenwerk of in de ouderenzorg. In dat grote netwerk dat Neder-Betuwe rond zijn inwoners heeft opgebouwd is onderlinge communicatie enorm belangrijk. Wij merken dat de inwoners ons daardoor goed kunnen vinden als zij een hulpvraag hebben.”

Toegang tot zorg en welzijn

Hij complimenteerde de ‘werkers in het veld’ dat de toegang tot zorg en welzijn in Neder-Betuwe goed is en met deze uitbreiding het nog verder verbeterd wordt. “Niet voor niets waarschuwde Nationale ombudsman Reinier van Zutphen deze week nog dat een goede samenwerking zo belangrijk is, dat moeilijke zaken bespreekbaar moeten zijn en dat we van elkaar moeten leren. Jullie zijn hiermee al jaren aan de gang en met dit netwerkoverleg zal de toegang voor onze inwoners er alleen nog maar duidelijker en beter op worden.”

Partijen

Het convenant is ondertekend door wethouder Hans Keuken en door vertegenwoordigers van onder andere Mozaïek Welzijn en Welzijn Rivierstroom, Stichting Woningbeheer Betuwe, Schoolmaatschappelijk werk, GGD, Wijkverpleegkundige STMR, Identiteitsgebonden preventiemedewerker Eleos, Iriszorg, Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten, Organisaties voor kinderopvang en diverse scholen. Gemeente Neder-Betuwe is nog in overleg met een aantal geïnteresseerde organisaties die ook willen aansluiten.

Zorgvuldige afstemming

Binnen de gemeente zijn vele medewerkers van diverse organisaties aan het werk voor zorgverlening aan inwoners van Neder-Betuwe. Denk bijvoorbeeld aan de jongerenwerkers, medewerkers van de Kernpunten, het Sociaal Team en de ondersteunings- en zorgteams op de scholen. Zij staan in nauw contact met elkaar voor  zorgvuldige afstemming.

Complexe vraagstukken

Toch is er nog behoefte aan meer contact in breder verband waarbij vertegenwoordigers van alle organisaties aanwezig zijn en ook anderen die niet zijn aangesloten. Om elkaar te ontmoeten en waarbij uitgebreid over complexe vraagstukken kan worden gesproken. In een kleiner verband zijn hiermee positieve ervaringen. Het is de bedoeling dat er elke zes weken een bijeenkomst is. Op die manier worden de diverse lijnen nog beter met elkaar verbonden.

Goede richting

Een ander belangrijk doel van deze bijeenkomsten is: van elkaar leren, met elkaar van gedachten wisselen over ontwikkelingen binnen de gemeente, in de regio en landelijk en ook bijblijven als het gaat om regelgeving. Samengevat, de goede richting blijven houden voor optimale zorgverlening aan inwoners in Neder-Betuwe.

Ondertekening convenant
De aanwezige deelnemers van het netwerk na de ondertekening van het Convenant (foto: 3JetFotografie Ochten)