Woensdag 23 mei: bewoners Kesteren in beweging voor beweegpark ‘In het riet’

tussen 16.00 en 19.00 uur op de beoogde locatie bij de Adriaan van Ostadestraat.

Een beweegpark in Kesteren waar jong en oud elkaar actief kunnen ontmoeten en samen sportief in beweging komen. Dat is wat de initiatiefgroep beweegpark ‘In het riet’ voor ogen staat. Inmiddels is een prachtig ontwerp gemaakt. Wie daar meer over wil weten is op 23 mei van harte welkom tussen 16.00 en 19.00 uur op de beoogde locatie bij de Adriaan van Ostadestraat. Voor meer informatie én gelegenheid om zelf sportief in beweging te komen.

Bewoners in Kesteren hadden een droom. Ze konden zich helemaal voorstellen hoe geweldig het zou zijn om een plek te hebben waar jong en oud, ieder op eigen niveau, zou kunnen bewegen en meedoen. Geïnspireerd door alle positieve berichten over het belang van bewegen (in de buitenlucht) voor een gezond, fit en vitaal leven, werken ze sinds vorig jaar met veel animo aan een plan voor een beweegpark in Kesteren. Inmiddels is een prachtig ontwerp gemaakt en is, in overleg met de gemeente, een beoogde locatie gevonden bij de groenstrook aan de Adriaan van Ostadestraat, aansluitend aan de speeltuin bij de Gerard Doustraat. De initiatiefgroep wil het ontwerp graag voorleggen aan omwonenden en andere belangstellenden. Op 23 mei is iedereen welkom om het ontwerp te bekijken en te bespreken.

Wat is het idee van een beweegpark

Het idee achter het beweegpark is dat het een centrale plek is die toegankelijk is voor jong en oud en waar ieder op eigen niveau, kan bewegen en meedoen. Het is daarnaast ook een ontmoetingsplek om sociale contacten te leggen en te onderhouden. Het beweegpark is ontworpen met een toestel voor calisthenics en een toestel dat speciaal is bedoeld voor beweging voor ouderen. Daarnaast zijn er springboxen, komt er diverse belijning op de grond voor sport- en spelmogelijkheden en wordt het geheel omlijst door een sintelbaan.

Het beweegpark kan een startpunt zijn voor wandelgroepen of een bootcamp, een plek zijn voor yogales, tai chi of een calisthenics-sessie. Sportieve activiteiten kunnen plaatsvinden onder professionele begeleiding, zoals bijvoorbeeld door buurtsportcoaches. Met behulp van beweegkaarten met uitleg over de toestellen kunnen mensen ook zelfstandig gebruik maken van het beweegpark. En als je samen wil sporten gebruik je de app om beweegmaatjes te vinden en elkaar op het beweegpark te ontmoeten.

Kom kijken en doe mee op 23 mei

Op 23 mei presenteert de initiatiefgroep het ontwerp voor het beweegpark ‘In het riet’. Belangstellenden hebben die middag volop gelegenheid om met de initiatiefnemers in gesprek te gaan over het ontwerp. En er zijn doorlopend sportieve activiteiten, onder meer verzorgd door de buurtsportcoaches, waaraan jong en oud kunnen meedoen.

Nieuwsgierig naar het ontwerp? Ervaren wat jong en oud zouden kunnen doen in en om een beweegpark? Een rondje rennen langs de contouren van het beweegpark, meedoen met een yogales of de beginselen van calisthenics onder de knie krijgen? Kom dan op 23 mei tussen 16.00 en 19.00 uur naar de groenstrook langs de Adriaan van Ostadestraat in Kesteren.

Meer informatie

Meer weten over het beweegpark of de activiteit op 23 mei? Neem contact op met Nanneke van der Heijden via nheijden@nederbetuwe.nl.