Werkzaamheden nieuwe aansluiting Echteld op N323 nabij A15

van 14 t/m 24 mei 2018

De gemeente Neder-Betuwe realiseert op dit moment de nieuwe verbinding (oprit) van de Voorstraat naar de PWA-weg N323. Samen met provincie Gelderland wordt van 14 t/m 24 mei 2018 de aansluiting op de N323 gerealiseerd.

Werkzaamheden

Naast het aansluiten van de nieuwe weg op de PWA-weg, wordt de verkeerslichtenregeling uitgebreid en de verlichting en de bewegwijzering aangepast.

Werkzaamheden langs het verkeer

Een groot deel van het werk wordt langs het verkeer uitgevoerd. Hierbij wordt in de bermen gewerkt, met afsluiting van rijstroken, maar blijven alle wegen open. Om de hinder te beperken wordt er zowel overdag als ’s nachts gewerkt.

Nachtafsluiting afrit A15

Om de nieuwe kruising te realiseren wordt de afrit van de A15 in de nacht van 23 op 24 en 24 op 25 mei afgesloten. De afsluiting betreft de afrit komende vanuit Tiel en is van 21.30 uur tot 6.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid.

Openstelling nieuwe kruising

Vrijdagmorgen 25 mei wordt de nieuwe kruising en daarmee de nieuwe weg opengesteld.