Voortaan 2 preventielessen Halt op scholen Neder-Betuwe

vanaf het nieuwe schooljaar 2018-2019

Om in een behoefte te voorzien, heeft de gemeente Neder-Betuwe besloten om basis- en middelbare scholen vanaf het nieuwe schooljaar 2018-2019 twee preventielessen van Halt aan te bieden. Deze kunnen naar eigen keuze ingevuld worden. Nu is één les beschikbaar. Uit een enquête is gebleken dat de meeste scholen meer dan één preventieles van Halt wensen. De lessen ‘invloed van de groep’, ‘vuurwerk’ en ‘jeugdcriminaliteit zijn het meest populair onder de scholen.

Burgemeester Jan Kottelenberg: “We hechten aan de veiligheid voor onze jeugd. Door 2 preventieve Halt-lessen te geven, betrekken we jongeren vroeg bij onderwerpen die hen bezig houden. Zo maken we bijvoorbeeld groepsdruk, sociale media of vuurwerk en de gevolgen daarvan bespreekbaar. We benutten graag de preventieaanpak van Halt voor onze scholen.”

Korte enquête onder scholen gehouden

De gemeente Neder-Betuwe heeft begin 2018 onder de basisscholen en middelbare scholen een korte enquête gehouden. Hoeveel preventielessen van Halt zouden ze willen? En welke lessen zouden dat dan zijn? Het bleek dat de meeste scholen meer dan één preventieles van Halt wensen en voorkeur hebben voor de onderwerpen die op dat moment actueel zijn.

Al meerdere jaren geeft Halt preventielessen in het basisonderwijs en sinds enkele jaren ook in het voorgezet onderwijs in Neder-Betuwe. Deze lessen worden gegeven aan groep 7 of 8 (basisonderwijs) en klas 1 of 2 (voortgezet onderwijs). De lessen gaan over groepsdruk, criminaliteit, sociale media, vuurwerklessen en veilige publieke taak.

Eind 2017: motie van de gemeenteraad

De gemeenteraad stelde eind 2017 “dat het niet zo mocht zijn dat bepaalde gewenste lessen, zoals voorlichting over de gevaren van vuurwerk, niet gegeven kunnen worden omdat er geen financiële ruimte (meer) is.” Daarnaast vindt de gemeente Neder-Betuwe preventie erg belangrijk en deze lessen zijn preventief van aard.