VluchtelingenWERK bij bedrijven in Neder-Betuwe 2017-2018: een MOOI verhaal

‘Geef vluchtelingen een kans om werkervaring op te doen en een baan te verwerven.’

Veiligheid, goede huisvesting, familie, werk en vrijwilligerswerk. Net zoals dat voor iedereen geldt, zijn deze zaken van cruciaal belang voor de vluchtelingen die de laatste jaren in onze gemeente Neder-Betuwe zijn komen wonen. Het gaat om ongeveer 80 volwassenen. In het afgelopen jaar zijn in samenspraak met gemeente Neder-Betuwe en Neder-Betuwse vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Nederland inspanningen geleverd om statushouders, dat zijn vluchtelingen die in Nederland mogen blijven, te introduceren bij bedrijven voor werkervaring en werk. Dat heeft succes.

Vrijwilligers Wim Jongenotter uit Kesteren, Ernst de Jonge uit Opheusden en Maarten van Woerden uit Dodewaard, allen 65-plus en met meer dan 40 jaar werk- en netwerkervaring, benaderden bedrijven of zetten hun contacten in om ondernemers uit te dagen met de vraag: ‘Geef vluchtelingen een kans om werkervaring op te doen en een baan te verwerven.’ Die oproep was niet vergeefs. Tien bedrijven in Neder-Betuwe boden verrichtten in de afgelopen 12 maanden pionierswerk. Ze gaven aan 15 inwoners, oorspronkelijk afkomstig uit met name Syrië en Eritrea, gelegenheid om aan de slag te gaan.

Boomkwekerijen in Opheusden

Zes mensen konden aan het werk in twee boomkwekerijbedrijven te Opheusden. Inmiddels hebben zij een contract. Binnenkort leest u hier meer over in een artikel in de Rhenense Betuwse Courant.

Nijburg Trading en Engineering in Dodewaard

Nijburg Trading en Engineering in Dodewaard, van David en Barbara de Jong, ontwerpt en maakt robots voor het schoonmaken van zeeschepen, olietanks en maritieme installaties. Fouad (31) uit Opheusden, afgestudeerd werktuigbouwkundige uit Aleppo in Syrië, deed werkervaring op bij dit bedrijf en kreeg er per 1 februari 2018 een arbeidscontract. Zijn kennis van SolidWorks, een computerontwerpprogramma, ontwikkelt hij nu verder voor het ontwerpen van de robots.

Vluchtelingenwerk
Fouad, David en Majd bij een robot

Majd (30) uit Kesteren studeerde ‘mechanical engineering’ in Syrië. Die kennis en vaardigheden brengt hij in bij Nijburg Trading en Engineering door onderdelen op maat te maken voor de robots. Hij is erg blij met deze kans. Ook Majd heeft per 1 februari 2018 een jaarcontract gekregen voor fulltime werk. David de Jong: "Het geeft een heel fijn gevoel om iets voor deze twee jonge mensen te betekenen en iets terug te kunnen doen voor de maatschappij." Fouad en Majd: "Hoe gaaf is het om de robot die wij met elkaar ontwerpen en maken, straks in het echt aan het werk te zien! Wij hadden nog nooit met robots gewerkt. Ik leer er hier erg veel van. De mensen waar ik mee samenwerk zijn heel bijzonder. Wat ben ik blij dat ik deze kans gekregen heb! Mooi dat we vertrouwen krijgen en we in een soort familiebedrijf samenwerken."

GMB in Opheusden

GMB water- en industriële bouw en infra te Opheusden is een familiebedrijf met ruim 350 medewerkers die multidisciplinaire projecten in heel Nederland realiseert.
Ibrahim (40) uit Dodewaard, met 20 jaar werkervaring als kraanmachinist in Syrië, heeft na een proefperiode van vier weken nu een halfjaarcontract voor twee dagen per week bij GMB. Daarnaast volgt hij drie dagen per week de inburgeringscursus. Elke werkdag om 5.30 uur rijdt Ibrahim mee met een GMB-collega naar Utrecht en werkt daar op een minikraan aan de nieuwbouw van een waterzuiveringsinstallatie. Op de heen- en terugreis oefent Ibrahim met z’n collega de Nederlandse taal.

Vluchtelingenwerk
Gerard (hoofd Technische Dienst), Ibrahim (kraanmachinist), Diana (hoofd HRM)

Diana de Valk, hoofd HRM bij GMB: "Het is fantastisch om zoveel positieve reacties binnen onze organisatie te horen maar ook de bereidheid te zien om Ibrahim iets te leren. Dat is natuurlijk in de eerste plaats een compliment naar Ibrahim zelf. Zijn motivatie om er voor te gaan is groot. Als GMB willen we graag van maatschappelijke betekenis zijn en dit is een mooi voorbeeld." Ibrahim: "Ik heb het gevoel dat ik er nu echt bij hoor, ik word gewaardeerd en mijn gesproken Nederlands gaat vooruit. Mijn droom is om bij GMB op een grote kraan te komen!"

Van Eck & Oosterink Communicatieregisseurs in Dodewaard

René van Eck en zijn team van Van Eck & Oosterink Communicatieregisseurs uit Dodewaard bood de afgelopen drie maanden een werkervaringsplek aan van twee dagen per week aan ICT’er Amjad (33) uit Opheusden die oorspronkelijk uit Syrië komt. Hij noemt het meedraaien in een bedrijf een ontdekkingsreis.

Vluchtelingenwerk
Amjad speelt tafelvoetbal met Michel (l) en René (r)

Rene van Eck: "Ik heb bewondering voor het doorzettingsvermogen van Amjad om naast de inburgeringscursus en het leren van de Nederlandse taal ook werkervaring in ons bedrijf op te doen. Daar leert híj van, maar daar leren wíj als bedrijf ook van! Ik kan het elk bedrijf aanbevelen! Dit is handen en voeten geven aan maatschappelijk betrokken ondernemerschap." Amjad: "De manier van leidinggeven, dat vind ik heel bijzonder. Werken als team met gedeelde verantwoordelijkheid, waardering wordt uitgesproken en er is tijd voor alles, zowel werken als ontspannen. Ik voel me thuis en dat vind ik van onschatbare waarde. Soms speel ik in de pauze tafelvoetbal met de directeur, dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt! Belangrijk voor mij is het gevoel om van 08.00 tot 17.00 uur weer bezig te zijn! Dat geeft meer betekenis en waarde aan mijn leven."

Huisartsenpraktijk Dodewaard en Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen

Na veel voorbereidend werk door huisarts Aloys Giesen uit Dodewaard en in overleg met coach Wim Jongenotter, werd contact opgenomen met het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) voor laborant Basel (40) die in 2014 gevlucht was uit het Syrische Damascus. Hij kreeg een stageplek en dat beviel zo goed dat hij nu als laborant een betaalde baan heeft. Hij neemt ook enkele malen per week bloed af op de huisartsenpost in Dodewaard.

Vluchtelingenwerk
Aloys, Basel en Wim bij de huisartsenpost in Dodewaard

Basel Kahol: "Na de inburgeringsperiode komt de moeilijkste stap: de weg naar werk. Ik heb zeven maanden internetvacatures bekeken en gesolliciteerd maar ik werd geen enkele keer uitgenodigd. Ik wist dat het op deze manier niet zou lukken. Toen ben ik mensen in mijn omgeving gaan polsen. De huisarts wilde mij helpen met zijn netwerk." Huisarts Aloys Giesen: "Ik kan er van genieten als ik Basel in onze praktijk vanuit het Canisius bezig zie in zijn witte jas, met toewijding en beroepstrots!"

De begeleiders/jobcoaches

De drie vrijwillige begeleiders /jobcoaches zijn intensief betrokken bij de bemiddeling en coaching en zij doen dat met plezier. Zij zeggen er het volgende over.

  • De vluchtelingen willen, na vestiging in onze gemeente, vooral meedoen in de samenleving met vrijwilligerswerk of betaald werk. Je ziet hen opbloeien als ze mee kunnen doen in een bedrijf. Want het is belangrijk voor hen: weer een doel te hebben in het leven en regelmaat te kennen. En niet alleen de vluchteling, ook hun kinderen zijn trots dat hun vader of moeder werk heeft!
  • De energie van de mensen neemt enorm toe en ook de mentale en fysieke gezondheid versterkt.
  • Trots zijn op je werk, praten met Nederlandse collega’s, zinvol bezig zijn, dat is de beste integratie en de meest effectieve weg om normen en waarden van je nieuwe samenleving te begrijpen.
  • De meeste vluchtelingen willen hun eigen brood verdienen voor hun gezin. Zij willen af van de uitkering.

De toekomst

Wat betreft de toekomst: die ziet er ook veelbelovend uit want er liggen een paar beloften van bedrijven en er is veel goede wil bij de vluchtelingen.

  • Er is contact met een wegenbouwbedrijf die een Eritrese en een Syrische vluchteling een werkervaringsplek gaat geven.
  • Een restaurant heeft een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) aangeboden aan een Syrische statushouder.
  • Een machineconstructiebedrijf heeft aan twee vluchtelingen een werkervaringsplek gegeven.
  • Gemeente Neder-Betuwe onderzoekt of een snuffelstage op de afdeling facilitair of administratie in het gemeentehuis mogelijk is voor een vrouwelijke vluchteling.

Ondernemers, doen jullie ook mee?

Geachte ondernemers in de meer dan 150 bedrijven in Neder Betuwe, mogen wij ook op u een beroep doen. Wat zou het fijn zijn als er ook bij u plaats is voor een of meerdere vluchtelingen. Voor een excursie, een stage, een werkervaringsplek. En wie weet, misschien wel op een vaste baan. Zij zullen u dankbaar zijn. En wij, wij zijn er trots op dat bedrijven in Neder-Betuwe zo maatschappelijk betrokken zijn!

Wim Jongenotter, Ernst de Jonge, Maarten van Woerden

Voor informatie en contact: maarten.vanwoerden@gmail.com

Statushouders

Gemeente Neder-Betuwe huisvest regelmatig asielmigranten met een verblijfsvergunning, de zogenaamde ‘statushouders’. Neder-Betuwe slaagt er doorgaans goed in om aan haar formele taakstelling te voldoen. Dit is mede te danken aan goede samenwerking op dit punt met onder andere Stichting Woningbeheer Betuwe en Vluchtelingenwerk.

Integreren

Als statushouders eenmaal binnen onze gemeente wonen, volgt een belangrijke en nieuwe uitdaging: het integreren in de lokale samenleving. Hierin hebben verschillende partijen een rol. Allereerst statushouders zelf. Er wordt veel van hen verwacht. Onder andere dat zij zelf een inburgeringstraject gaan volgen, maar ook dat zij zo snel mogelijk in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. We zien in de landelijke bijstandscijfers dat dit laatste lastig is. Het is nogal wat om in een vreemd land met een vreemde taal en gebruiken op de werkvloer je draai op de arbeidsmarkt te vinden. Daarom worden statushouders hierbij extra ondersteund. Zowel door de gemeente  - die zolang als nodig een uitkering verstrekt en begeleiding biedt bij het vinden van werk -  maar ook door bevlogen vrijwilligers van Vluchtelingenwerk. Zij ondersteunen statushouders op allerlei gebieden. Hoe vind je je weg in de lokale samenleving, waar kan je terecht voor advies, hoe zorg je dat je de Nederlandse taal en de gebruiken leert kennen? Dit noemen we ‘maatschappelijke begeleiding’ en dat wordt gesubsidieerd door de gemeente.

Wethouder Van Someren
Wethouder Stefan van Someren

Wethouder Stefan van Someren: “Statushouders zijn zeer gemotiveerd om aan de slag te gaan, ondanks de moeilijkheden waar zij tegenaan lopen. En wat is het fantastisch dat werkgevers in onze gemeente graag bereid zijn deze mensen een kans te bieden. Het goede nieuws is ook dat partijen elkaar steeds beter vinden. En dat er landelijk steeds meer aandacht komt voor het wegnemen van belemmeringen voor statushouders om te gaan werken. Zo bereiken we veel.”

Krapte arbeidsmarkt

Door de aantrekkende economie zijn er heel veel vacatures die soms moeilijk ingevuld kunnen worden. Wethouder Van Someren: “Hoe mooi is het dan als veel goedopgeleide en gemotiveerde vluchtelingen deze vacatures in onze regio kunnen invullen. Maar dan moeten zij wel kansen krijgen door werkervaring en stage. Mijn oproep aan de ondernemers is dus: Biedt u hen die kans!”

Regionale samenwerking

Gemeente Neder-Betuwe neemt actief deel aan regionale initiatieven op het gebied van integratie op de arbeidsmarkt van statushouders. Wij werken hierbij samen met gemeente Buren en Werkzaak Rivierenland. En we verstrekken subsidie aan Vluchtelingenwerk om de inzet van vrijwilligers mogelijk te maken. Werkgevers die vragen hebben over het bieden van werk aan statushouders, kunnen ook terecht bij gemeente Buren via werkeninkomen@Buren.nl .