Per 1 januari 2019 twee consultatiebureaus in de gemeente Neder-Betuwe

Bereikbare consultatiebureaus met ruimere openingstijden

Om in de toekomst effectief en efficiënt vorm te blijven geven aan de jeugdgezondheidszorg via goede en bereikbare consultatiebureaus, werkt de GGD Zuid-Gelderland per 1 januari 2019 voortaan vanuit 2 consultatiebureaus in de gemeente Neder-Betuwe.

Ouders/verzorgers die nu naar het consultatiebureau in Dodewaard en Kesteren gaan, kunnen vanaf 1 januari 2019 terecht op het consultatiebureau in Ochten en Opheusden. De locaties Dodewaard en Kesteren zullen sluiten. De openingstijden van de bureaus in Ochten en Opheusden worden verruimd waardoor ouders hun bezoek beter kunnen aanpassen aan hun agenda. Ouders/verzorgers worden persoonlijk geïnformeerd via een brief over de andere locatie waar zij terecht kunnen.

Bereikbare consultatiebureaus met ruimere openingstijden

De gemeente Neder-Betuwe spant zich in om goed bereikbare consultatiebureaus met ruime openingstijden beschikbaar te houden. Momenteel zijn er 4 locaties die het grootste deel van de tijd niet gebruikt worden. Het gebruik varieert van één dagdeel per twee weken tot maximaal twee dagdelen per week. De hoge huurkosten in combinatie met de lage bezettingsgraad heeft tot het besluit van het college van B en W geleid. De keuze voor Ochten en Opheusden is gebaseerd op de spreiding binnen de gemeente, de huidige bezoekersaantallen en geboorteprognoses.

Het sluiten van twee locaties kan wel een langere reisafstand tot gevolg hebben. Uit ervaringen in andere gemeenten met slechts één consultatiebureau en de ervaring binnen onze eigen gemeente met inwoners uit Echteld en IJzendoorn, is echter gebleken dat de reisafstand geen invloed heeft op het bereik van het consultatiebureau.