Neder-Betuwe en nog negen gemeenten ondertekenen nieuw convenant bibliotheekwerk

‘Samen maken we de bieb’.

‘Samen maken we de bieb’ zo heet de samenwerkingsovereenkomst waaronder wethouder Herma van Dijkhuizen op 17 mei in De Pluk te Geldermalsen haar handtekening zette, samen met nog negen collega’s uit de regio en de directeur-bestuurder van de bibliotheek. Het convenant regelt de samenwerking tussen Bibliotheek Rivierenland en de gemeenten Neder-Betuwe, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Lingewaal, Neerijnen, Maasdriel, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel voor de jaren 2019-2022.

Bibliotheek
Foto door Bibliotheek Rivierenland

Wethouder Van Dijkhuizen: “Ik ben heel trots op het nieuwe convenant. Alle betrokken gemeenten en de bibliotheek hebben zich ingespannen om samen te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn in de samenwerking met Bibliotheek Rivierenland. Het resultaat is deze overeenkomst: de bibliotheek als basisvoorziening wordt in stand gehouden en iedere gemeente kan zelf kiezen uit aanvullende bibliotheekvoorzieningen.“

Vijf kernfuncties bibliotheek

In de samenwerkingsovereenkomst is de dienstverlening van de bibliotheek in de betrokken gemeenten voor de komende drie jaar geregeld. Die dienstverlening sluit aan op de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen, waarin vijf kernfuncties van openbaar bibliotheekwerk staan vermeld:

  1. Het ter beschikking stellen van kennis en informatie.
  2. Het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie.
  3. Het bevorderen van lezen en laten kennismaken met literatuur.
  4. Het organiseren van ontmoeting en debat.
  5. Het laten kennismaken met kunst en cultuur.

Drie hoofddoelstellingen

Bibliotheek Rivierenland vertaalt deze vijf functies naar drie hoofddoelstellingen van haar werk:

  • basisvaardigheden voor iedereen
  • collectie Nederland toegankelijk en laagdrempelig voor iedereen ontsluiten
  • bieden van gelegenheid voor verblijf, ontmoeten, studeren, werken, inspireren en ontspannen.

De bibliotheek richt zich hiermee zowel op persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing van de inwoners in haar werkgebied, als op maatschappelijke participatie en sociale cohesie in haar werkgebied.

Koestering

Lidy Vos, directeur-bestuurder van Bibliotheek Rivierenland, is tevreden met de continuering van de samenwerking: “De solidariteit van de afgelopen tien jaar is een groot goed, dat koestering verdient. Daarbij heb ik de hoop dat de gemeenten zullen kiezen voor zelfstandig participerende burgers en blijven investeren in onze programma’s ter preventie en bestrijding van laaggeletterdheid.”