Meer vlinders en wilde bijen. Help mee om ze te trekken

Informatieavond op woensdag 6 juni in Dodewaard

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) houdt in opdracht van gemeente Neder-Betuwe een informatie- en inspiratieavond over hoe je het erf kunt beplanten zodat er meer wilde bijen, vlinders en andere dieren (op af) komen. Iedereen is welkom op woensdag 6 juni in het Nanenberghuis te Dodewaard aan de Matensestraat 22a. Inloop vanaf 19.45 uur, het programma begint om 20.00 uur.

Bij

Deze avond maakt deel uit van een groter project in Neder-Betuwe. Grondeigenaren in het buitengebied kunnen advies krijgen om de biodiversiteit op hun terrein te versterken. In Kesteren vond in april de eerste informatieavond hierover plaats.

Plan en beplanting/zaaigoed met korting

Een adviseur van SLG maakt in overleg met de eigenaar een biodiversiteitsplan. Vanuit het project is aanschaf van beplanting en zaaigoed mogelijk met aantrekkelijke korting. Zo kunt u bijdragen aan een bloeiend bijenlandschap dat ook voor andere dieren een geschikte leefomgeving biedt. Tijdens de informatieavond hoort u de voorwaarden om mee te kunnen doen. U kunt zich tijdens de informatieavond meteen aanmelden.

Wilt u meedoen met dit project maar bent u niet in de gelegenheid om naar de informatieavond te komen? Dan kunt u zich aanmelden bij Saskia Bemer, s.bemer@landschapsbeheergelderland.nl.

Biodiversiteit onder grote druk

Om verschillende redenen is de biodiversiteit sterk afgenomen, ook in de gemeente Neder-Betuwe. Recent onderzoek naar insecten heeft dat duidelijk laten zien. Eén van de oorzaken is het gebrek aan voedsel en nestgelegenheid, doordat het landelijk gebied steeds eenvormiger is geworden met weinig ruimte voor bloeiende beplanting.

Dat bestuivers, waaronder wilde bijen, het moeilijk hebben en in aantal achteruit gaan, is nadelig voor de biodiversiteit als geheel. Veel planten zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van bestuiving door insecten. Dat geldt indirect eveneens voor de dieren die daarvan weer afhankelijk zijn. En zonder bestuivers komt uiteindelijk ook onze voedselvoorziening in gevaar! Gelukkig kunt u zelf iets doen voor meer biodiversiteit op uw eigen erf. Wij helpen u graag hierbij.

Vlinder

Dit project wordt gefinancierd door Provincie Gelderland en gemeente Neder-Betuwe en sluit mooi aan op de doelstelling van Bij Bewust Betuwe dat gemeente Neder-Betuwe mede heeft ondertekend.

Meer informatie: www.landschapsbeheergelderland.nl en www.bijbewustbetuwe.nl