Kinderen gezonder, maar psychisch kwetsbaar

Persbericht GGD Gelderland-Zuid

Ouders vinden hun kind gezond en laten voorbeeldgedrag zien als het gaat om gezondheid. Tegelijkertijd neemt het aantal kinderen dat worstelt met de gevolgen van een ingrijpende gebeurtenis toe. Ook zijn er behoorlijk wat kinderen met psychosociale problemen. Dit blijkt uit de resultaten van de Kindermonitor, die de GGD in opdracht van gemeenten in Gelderland-Zuid uitvoerde.

Beeldmerk Kindmonitor

Strenger met genotmiddelen

De aangepaste leeftijdsnorm voor alcohol en de voorlichtingscampagnes in de afgelopen jaren lijken hun vruchten af te werpen: ouders staan kritischer ten aanzien van het toekomstige alcoholgebruik van hun kind. Mocht in 2009 nog meer dan de helft van de kinderen onder 18 jaar voor het eerst een glas alcohol drinken, dit percentage is nu gehalveerd (27%). Het aantal kinderen dat onder 18 jaar meerdere glazen alcohol mag drinken, daalde van 19% in 2009 naar 6% in 2017. Een andere uitkomst is dat minder moeders genotmiddelen gebruiken tijdens de zwangerschap. En dat minder ouders roken in het bijzijn van hun kind.

Psychosociale problemen

De uitkomsten rond psychosociale gezondheid laten een iets ongunstiger beeld zien. Zo heeft 1 op de 5 kinderen een matig tot verhoogde kans op psychosociale problemen, zoals depressie. Waarom dit aantal de laatste jaren niet is gedaald, moet nader worden onderzocht. Ook hebben kinderen vaker nog last van een ingrijpende gebeurtenis, zoals een echtscheiding of verslaafd gezinslid. De meeste ouders die zich zorgen maken over hun kind, doen dit vanwege de (faal)angst en/of onzekerheid van hun kind. Goede voorlichting en preventie rond deze thema’s kan gezondheidswinst opleveren de komende jaren.

Kindermonitor

De Kindermonitor is een breed gezondheidsonderzoek onder kinderen tussen 6 maanden en 12 jaar oud. Eind 2017 voerde de GGD in opdracht van 16 gemeenten in Gelderland-Zuid voor de 3e keer deze Kindermonitor uit. Eerdere onderzoeken vonden plaats in 2009 en 2013. Gemeenten gebruiken de onderzoeksuitkomsten voor hun lokale beleid. In totaal vulden 12.500 ouders een vragenlijst in over de gezondheid, welzijn en leefstijl van hun kind. Voor het eerst werden zij (ook) via de school van hun kind benaderd om mee te doen. Ouders van kinderen tot 4 jaar ontvingen – zoals voorheen – de uitnodiging via de post. Dit gebeurde op basis van een willekeurige steekproef uit het adressenbestand van hun gemeente.

Een samenvatting van de Kindermonitor is terug te lezen op de website van GGD Gelderland-Zuid. De GGD bedankt alle ouders die de vragenlijst invulden.