Jonge inwoner Tijl bezorgd over hoge snelheid van het verkeer langs zijn huis

Burgemeester en wijkagent gaan op bezoek

Op dinsdag 15 mei is burgemeester Kottelenberg langs geweest bij Tijl, een jonge bewoner van de Kalkestraat in Dodewaard. Tijl had de burgemeester een brief geschreven over het hardrijdende verkeer. Hij maakt zich zorgen over zijn veiligheid en die van anderen.

Burgemeester Kottelenberg is samen met wijkagent Bekkenk langs geweest om met behulp van een lasergun polshoogte te komen nemen. Het vermoeden van Tijl werd bevestigd door enkele passanten die inderdaad te hard reden. Dinsdag kwamen zij hier nog mee weg, maar de politie heeft een nadere controle aangekondigd.

Snelheidsmeting

De gemeente Neder-Betuwe streeft ernaar budget beschikbaar te stellen voor uitvoering van het Neder-Betuws Verkeer en VervoerPlan (NBVVP) vanaf 2019. In dit NBVVP zijn maatregelen voorgesteld voor zo’n 100 knelpunten in de gemeente Neder-Betuwe. De Kalkestraat in Dodewaard is één van deze knelpunten. Aan de hand van het budget dat de gemeenteraad toewijst aan de aanpak van deze knelpunten zal het college van burgemeester en wethouders een uitvoeringsplan maken.