Geef de bij een bloemetje

Zaaiactie ter versterking biodiversiteit in de gemeente Neder-Betuwe

Wilde bijen hebben het moeilijk maar we kunnen ze helpen. Bijen hebben bloemen nodig. Ze verzamelen stuifmeel als voedsel voor de toekomstige jonge bijen. We kunnen de bijen helpen met bloeiende planten in de periode dat ze vliegen. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) organiseert in de gemeente Neder-Betuwe een speciale bloemenzaadactie waarbij inwoners in het buitengebied bijen kunnen helpen door het inzaaien van bloemen die bijen aantrekkelijk vinden. Doet u mee? Meedoen kan vanaf 50 m2. Hoe meer grond u inzaait, des te beter voor bijen. Geef u op via het aanmeldformulier op www.landschapsbeheergelderland.nl.

Voor wilde bijen in Nederland geldt dat van de circa 360 soorten er ruim 50% door uitsterven wordt bedreigd. Dit komt onder andere doordat bloemrijk grasland – belangrijk voor voedsel en nestgelegenheid - sinds de 19e eeuw drastisch is afgenomen. Wilde bijen kunnen niet ver vliegen en dat maakt deze soorten kwetsbaar. Het probleem voor wilde bijen is vooral het gebrek aan voedsel (stuifmeel) en onderdak.

Wormkruidbij
Wormkruidbij

Zaadmengsels

“Vooral in juni blijken er voor wilde bijen weinig aantrekkelijke bloemen. Samen met zaadbedrijf Cruydthoek hebben we daarom een bloemenmengsel speciaal voor wilde bijen laten maken. Ook vlinders en de honingbij profiteren daarvan. De mengsels zijn bedoeld om overhoekjes en randen in te zaaien”, zegt projectleider Nomi Havelaar van SLG. “Wilde bijen staan in de belangstelling en veel mensen willen graag een handje helpen maar weten vaak niet met welke bloemen”.

Het mengsel bestaat vooral uit tweejarige soorten met daarbij vaste planten, zoals Duizendblad, Rode klaver, Boerenwormkruid, Korenbloem en Veldlathyrus en nog veel meer soorten. Bij de samenstelling is rekening gehouden met de grondsoort in gemeente Neder-Betuwe. Op de website van SLG is de lijst met de soorten in te zien.

Aanmelden

Heeft u belangstelling om een stukje grond op uw erf hiermee in te zaaien? Deelname is mogelijk voor oppervlakten vanaf 50 m2. De kosten zijn € 0,25 per m2. U kunt het bloemenmengsel bestellen via de website www.landschapsbeheergelderland.nl. Aanmelden kan tot 30 juli 2018. U ontvangt het zaad in september zodat u het voor november kunt zaaien. U ontvangt per e-mail een instructie voor grondbewerking, inzaaien en beheren van de begroeiing.