Energiecoöperatie Rivierenstroom verwelkomt Dekker IJzendoorn als lid

Recept voor succes: “Maak elkaar enthousiast, ga aan de gang en deel je kennis!”

Logo Energieco?peratie

Een nieuwe lid is verwelkomd door de Neder-Betuwse Energiecoöperatie Rivierenstroom: Dekker Grondstoffen BV in IJzendoorn. Dit bedrijf - dat werkt aan energiebesparing en z’n processen daarop inricht - wil zelf ook graag energie gaan opwekken. Met als motto: ‘samenwerking is belangrijk zodat ook de directe omgeving kan meeprofiteren van een deel van de opbrengst’.

Richard van den Berg, directeur landschapsontwikkeling, vertelt dat Dekker maatschappelijk ondernemen belangrijk vindt en daarin ook altijd de balans zoekt. “Ons bedrijf werkt en denkt dus graag mee als er in de omgeving wensen zijn om zelf energie op te wekken. Zo mogelijk passen we dat in de landschapsontwikkelingsplannen in. Mooi om dat te combineren.“

De heer Van den Berg
De heer Van den Berg

Win-win

Van den Berg geeft aan dat wanneer Dekker een energieproject ontwikkelt en gaat realiseren en exploiteren, dat ook een kans is voor de omgeving want die kan dan mee profiteren van een deel van de opbrengsten.

Duurzaam begin

Een duurzaam begin is bij Dekker al gemaakt. Zo werd de werkplaats voorheen verwarmd met een diesel gestookte verwarming. Hiermee is het bedrijf gestopt. De vloer is nu geïsoleerd en er is vloerverwarming aangelegd. Ze verwarmen nu alleen het kwart van de werkplaats waar de medewerkers zich veel bevinden.

Zonnepanelen op zichtwallen

Dekker werkt aan zichtwallen op de bedrijfslocatie in IJzendoorn. Samen met coöperatie Rivierenstroom wordt de toepassing van zonnepanelen op die zichtwallen onderzocht. Zoveel mogelijk samen doen en de persoonlijke contacten met lokale burgers op een hoog niveau brengen vindt Dekker belangrijk. Richard van den Berg: “En daarom is het leuk om lid te zijn van NBC Rivierenstroom. Het betekent ook dat we kennis kunnen delen. Belangrijk voor het succes van de huidige en toekomstige partijen.”

“Je bent nooit klaar”

Richard benadrukt dat het belangrijk is om enthousiaste mensen bij elkaar te zetten en dan samen uit te zoeken waar je het meest duurzame succes kunt uithalen. Vervolgens aan de gang gaan en dan elk jaar rapporteren. Verwacht niet dat het volgend jaar klaar is, je bent nooit klaar.”