Afscheid wethouders

Op woensdag 25 april namen Herman Gerritsen en Rob Benschop afscheid als wethouders.

Velen kwamen hen tijdens de afscheidsreceptie bedanken voor hun werkzaamheden voor de gemeente Neder-Betuwe.

Afscheid wethouders
Foto door 3JetFotografie Ochten

Dankwoord Herman Gerritsen

Beste inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen,

Wat een geweldig afscheid kreeg ik afgelopen woensdag! Zoveel medeburgers die naar het gemeentehuis kwamen en veel lovende woorden tot mij spraken. Voor die tijd had ik ook al vele blijken van waardering mogen ontvangen, zoals de boom die naar mij is genoemd! Ik ben er allemaal nog verbaasd over. Het was echt overweldigend. Zoveel lof was niet nodig geweest, maar ik moet bekennen dat dit wel heel aangenaam voelt. Zo’n mooi afscheid hebben mijn vrouw en mij veel goed gedaan na zovele jaren, het waren er 25, in de politiek: eerst in de toenmalige gemeente Dodewaard en vanaf 2002 in de gemeente Neder-Betuwe en waarvan de laatste vier jaar als wethouder.

Ik heb dit intensieve werk met veel plezier gedaan, mede door de goede samenwerking met de gemeenteraad, de colleges van burgemeester & wethouders en de medewerkers. Maar vooral ook door de inzet van velen uit de samenleving. U dus. Veel dank daarvoor!

De klus is geklaard: de gemeentelijke financiën zijn op orde. Zorg ervoor dat het op orde blijft! Ga door met het verder vergroenen van de openbare ruimte, het verkeersveiliger maken van wegen en fietspaden maar bovenal  met het verduurzamen van onze mooie gemeente. Absoluut noodzakelijk door de klimaatverandering. Gaat u daar samen voor. Maar vooral is het mijn standpunt: de gemeente moet betekenis hebben voor alle inwoners, ondernemers en verenigingen!

Het gaat u allen goed!

Herman Gerritsen,
uw ex-wethouder

Herman Gerritsen

Dankwoord Rob Benschop

Aan de inwoners van Neder-Betuwe, leden van de raad, ambtelijke staf en college van B&W,

Sinds december 2016 heb ik het genoegen gehad wethouder in de prachtige gemeente Neder-Betuwe te mogen zijn. Voor mij was het een intensieve periode met een zeer uitgebreide portefeuille; zorg en welzijn, jeugd, participatiewet, volksgezondheid, sport, onderwijs en kunst en cultuur. Een zeer breed palet van belangrijke onderwerpen die nagenoeg alle inwoners raken.

Ik ben dan ook verheugd dat de brede coalitie van SGP, VVD en CDA weer kans heeft gezien een afgewogen coalitieakkoord overeen te komen voor de komende raadsperiode. Ook de keuze om die periode in te gaan met vier wethouders acht ik een wijs besluit.

De contacten met de inwoners, maatschappelijke organisaties, de raad en vertegenwoordigers van gemeenten in de regio heb ik als bijzonder waardevol ervaren. Ook de grote toewijding en inzet van de ambtenaren heb ik zeer gewaardeerd.

Graag dank ik u allen voor de eervolle taak die ik de afgelopen periode heb mogen vervullen. Ik wens u allen veel geluk, gezondheid en succes toe in de verdere ontwikkeling van Neder-Betuwe.

Rob Benschop