Wereld Stop Tuberculose Dag!

Persbericht van GGD Rivierenland

Op 24 maart is het Wereld Stop Tuberculose Dag. Op deze dag wordt aandacht gevraagd voor de strijd tegen tuberculose. Tuberculose is de meest dodelijke infectieziekte ter wereld. Gelukkig is deze ziekte goed te behandelen. Landelijk neemt het aantal tuberculose-patiënten af. Maar in regio Gelderland-Zuid was er dit jaar een lichte toename.

GGD Gelderland-Zuid iets meer tbc-patiënten

In de regio Gelderland-Zuid waren er dit jaar iets meer patiënten met tuberculose. Er waren 30 TBC-patiënten ten opzicht van 26 patiënten in 2016. Dit kwam door toename van het aantal statushouders in regio Gelderland-Zuid en een kleine uitbraak van tuberculose in een café. Risicogroepen zoals asielzoekers en immigranten uit landen waar veel tuberculose voorkomt worden de eerste 2,5 jaar dat ze in Nederland wonen gescreend op tuberculose. De GGD helpt patiënten bij de behandeling, geeft voorlichting en doet bron- en contactonderzoek.

Landelijke afname aantal tbc-patiënten

In 2017 waren er in Nederland 787 patiënten met  tuberculose. Dat is 11% minder dan in 2016 toen er 889 patiënten waren. Tuberculose is de dodelijkste infectieziekte wereldwijd. Het staat nog steeds in de top 3 van meest voorkomende meldingsplichtige infectieziekten in Nederland.

In Nederland is de ziekte goed onder controle

In de wereld overlijden er dagelijks nog bijna 5.000 mensen aan tuberculose. Iedere dag weer. Gelukkig is in Nederland de verspreiding van tuberculose goed onder controle. Dat komt omdat er hier veel kennis is. En er is een goedwerkend systeem van tbc-opsporing en –behandeling. Dat is hard nodig in een tijdperk waarin tuberculose minder vaak voorkomt, maar mensen migreren en reizen over de hele wereld.