Waarom zijn bomen aan Molendam in Ochten voorzien van gele markering?

Avri heeft markering aangebracht

Aan de Molendam in Ochten heeft Avri gele markering aangebracht in verband met de slechte levensduur van vijf kastanjebomen. De kastanjebloedingsziekte maakt dat deze bomen gerooid moeten worden.

De gemeente Neder-Betuwe is voornemens om de vijf kastanjebomen - na aanvraag en goedkeuring van de kapvergunning bij ODR - in de zomermaanden van 2018 te rooien.

Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de flora & faunawetgeving.