Stand van zaken woningbouw ‘Fructus’ Dodewaard

Misschien lijkt het stil sinds de informatieavond over woningbouw op de ‘Fructuslocatie’ (westzijde) in Dodewaard d.d.13 december 2017, in de tussentijd is er veel gebeurd.

Er is een start gemaakt met de voorbereidingen voor de ruimtelijke procedure, er zijn de nodige (en noodzakelijke) onderzoeken en veldwerkzaamheden uitgevoerd en diverse varianten voor het stedenbouwkundig plan/verkaveling van het gebied worden uitgewerkt. Daarnaast is een start gemaakt met het voeren van gesprekken met omwonenden en andere belanghebbenden. Dat zullen er de komende tijd nog meer worden.

Uitwerken in bestemmingsplan, binnenkort inspraak

Dit alles wordt de komende tijd meegenomen en uitgewerkt in het bestemmingsplan, dat nodig is om de woningbouw mogelijk te maken. We streven ernaar om medio mei te starten met de inspraak daarover. Dit zal uitgebreid gecommuniceerd worden. Ook zal er dan weer een informatiebijeenkomst georganiseerd worden.

We streven ernaar om tijdens de inspraak zoveel mogelijk informatie en reacties van omwonenden, belanghebbenden en geïnteresseerden te krijgen. Met die input kan het plan nog beter worden gemaakt en de verdere procedure ingezet. Wanneer de procedure verder verloopt zoals we dat nu verwachten, zal eind 2018 het bestemmingsplan door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Vabo Ontwikkeling bv uit Culemborg, KlokGroep Wonen bv uit Nijmegen en Ten Brinke Vastgoedontwikkeling bv uit Arnhem ontwikkelen een toegankelijke website met actuele informatie over de toekomstige woningbouw in Dodewaard. De drie ontwikkelaars bezitten - evenals de gemeente Neder-Betuwe - grond op de ‘Fructuslocatie’. Op de site houden de ontwikkelaars u zoveel mogelijk tussentijds op de hoogte. Op dit moment zijn er nog geen planningen of prijzen (huur of koop) bekend van de woningen.