Raadsleden en burgerraadsleden geïnstalleerd

tijdens raadsvergadering van donderdag 29 maart 2018

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 29 maart zijn de 19 verkozen raadsleden geïnstalleerd.

Na de toespraak van voorzitter A.J. Kottelenberg legden de volgende raadsleden in zijn handen de eed of belofte af:

  • SGP: de heren J.W. Keuken, E.P. Arends, W.F. Keuken, N. van Wolfswinkel, D.A. Waasdorp, J.G. Meijering J. Eerbeek en G.R. van Leeuwen.
  • PvdA: de dames A.E.M. den Hartog en S.A. Mathijssen en de heer J.H.A.M. Woldberg.
  • Gemeentebelangen: de dames G.R.F. Berends-Jansen en M.K. Gunther-van Eck en de heer E.C.A. de Bruine
  • CDA: mevrouw W.E.A. van Dijkhuizen en de heer C.M. Hommersom
  • VVD: de heren S.H.R. van Someren en P.A.C. van Essen
  • ChristenUnie: de heer C. van Hattum

De raadsleden luisteren naar de tekst van eed en belofte die griffier Van der Neut voorleest

Voordat de leden van de raad in handen van voorzitter Kottelenberg de belofte of de eed afleggen, luisteren zij naar de tekst hiervan, voorgelezen door griffier Erwin van der Neut.

Ook de nieuwe burgerraadsleden werden geïnstalleerd.

De burgerraadsleden na hun installatie

De burgerraadsleden die nieuw zijn, vanaf links: de dames C. van Rheenen (CDA) en mevrouw L. Elzing (PvdA) en de heren G. van der Lugt (CDA), M. Roseboom (SGP), W. Vermeer (SGP), H. de Vree (SGP), M. Jonkers (SGP), A. Elzing (PvdA) en A. Jansen (PvdA).

(Foto’s: 3JetFotografie)