Nees van Wolfswinkel 25 jaar gemeenteraadslid

Felicitaties tijdens de gemeenteraadsvergadering

Tijdens de raadsvergadering van 8 maart, de laatste vergadering van de huidige gemeenteraad, ontving de heer N. van Wolfswinkel vele felicitaties omdat hij 25 jaar raadslid is.

In 1982 kwam Nees van Wolfswinkel - toen 23 jaar - namens de SGP in de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Kesteren en bleef raadslid tot 1995.  Hij werd opnieuw gemeenteraadslid in 2006 in de gemeente Neder-Betuwe die in 2002 was ontstaan uit de samenvoeging van Echteld, Kesteren en Dodewaard.

In zijn toespraak prees burgemeester Kottelenberg de heer Van Wolfswinkel voor zijn kennis en kunde, gedrevenheid en belangstelling voor mensen.

Nees en Alie van Wolfswinkel krijgen ieder een bos bloemen van burgemeester Kottelenberg

Bloemen voor Nees en bloemen voor zijn vrouw Alie.

Namens de SGP-fractie sprak Thomas de Vree en Sander de Vree deed dat namens het SGP-bestuur. Jan Woldberg van de PvdA sprak de jubilaris namens de oppositie toe.

De warme woorden werden alle vergezeld van bloemen en presentjes.

Nees van Wolfswinkel is opnieuw lijsttrekker van de Staatkundig Gereformeerde Partij bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.

Thomas de Vree biedt namens de SGP-fractie een boek van Luther aan Nees van Wolfswinkel aan

Thomas de Vree biedt namens de SGP-fractie een boek van Luther aan.

 

Nees van Wolfswinkel ontvangt een 'kistje gezond'  van het bestuur van de SGP

Een 'kistje gezond'  van het bestuur van de SGP, aangeboden door Sander de Vree (m) en Marien Klein (r).

 

Presentjes voor Nees van Wolfswinkel namens de coalitie en aangeboden door mevrouw Elzing van de PvdA

Presentjes van de oppositie, aangeboden door mevrouw Elzing van de PvdA.