Melding doen over openbare verlichting in Neder-Betuwe?

via de gemeentelijke website > meldingen in de openbare ruimte, of via de Avri-app.

Meldingen over de openbare verlichting kunnen worden ingediend via de website van de gemeente Neder Betuwe > meldingen in de openbare ruimte, of via de Avri-app. De melding wordt dan geregistreerd en de melder kan aangeven of hij op de hoogte gehouden wil worden van de afhandeling van de melding.

Wanneer worden meldingen over de openbare verlichting afgehandeld?

In geval bij schade zonder veiligheidsrisico zal de storing binnen 10 dagen na melding hersteld worden. Indien een storing is ontstaan als gevolg van een defect aan het ondergrondse kabelnet van de netbeheerder, zal de aannemer (Ziut) direct de netbeheerder inschakelen. De netbeheerder (Liander), hanteert aanvullende termijnen waardoor de termijn van herstel langer duurt dan reguliere melding die de aannemer hanteert. Bij schades aan de lichtmasten/lichtpunten is de afgelopen maanden gebleken dat de levertijden langer zijn dan normaal gebruikelijk. Hierdoor heeft het vervangen soms langer geduurd. In samenspraak met Ziut zijn afspraken gemaakt om bij reguliere meldingen binnen de daarvoor gestelde termijn de melding af te handelen.

Bij storingen met een veiligheidsrisico is de aannemer binnen 2 uur na melding op locatie om de situatie te beoordelen en indien nodig maatregelen te nemen. In geval van schade dient de aannemer de mast, indien nodig veilig te stellen en te verwijderen.

In geval van schade of storingen op kritische verkeerspunten moet Ziut deze schade of storing binnen 24 uur na melding herstellen. Dit kan ook betekenen dat er tijdelijke masten/lichtpunten worden aangebracht.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Neder-Betuwe, t.a.v. de heer Bert Rog via mail: info@nederbetuwe.nl of telefoon: 14 0488 (6 cijfers).