Koninklijke Onderscheiding voor Thomas de Vree uit Dodewaard

Bij afscheid van de raad.

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft bij Koninklijk Besluit van 25 januari 2018, nummer 2018000131, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau: de heer T.J. de Vree uit Dodewaard.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 27 maart, de laatste vergadering van de ‘oude  raad’ (periode 2014-2018), speldde burgemeester A.J. Kottelenberg bij de heer De Vree de versierselen op die bij deze onderscheiding behoren.

Thomas de Vree (51) ontving de onderscheiding omdat hij op een goede wijze gedurende ruim 16½ jaar als raadslid de belangen van de gemeente heeft behartigd. Van mei 2000 tot januari 2002 was hij raadslid voor de Staatkundig Gereformeerde Partij in de toenmalige gemeente Dodewaard en na de herindeling van de nieuw gevormde gemeente Neder-Betuwe was hij raadslid voor dezelfde partij vanaf 9 januari 2003 t/m 5 maart 2006 en van 13 april 2006 t/m 27 maart 2018.

In zijn toespraak gaf de burgemeester aan dat de heer De Vree met zichtbaar plezier zijn raadswerk deed. "Nu laat je het aan de anderen over.  De dagen dat jij raadslid was hebben we geteld. 16 jaar, 8 maanden en 26 dagen.  Dagen waarin je je wijsheid hebt ingezet. Het ga je goed, samen met je gezin en in je bedrijf met zijn fruitbomen in alle stadia: de takken als bros kant in de winter, de beregende knoppen in het bezorgde voorjaar, de bloesem straks en de rijke oogst later. Thomas, laat het een metafoor zijn voor jouw leven."

De heer en mevrouw De Vree uit Dodewaard

Thomas de Vree en zijn echtgenote nadat de versierselen zijn opgespeld.